Nieuws - 10 mei 2001

Nog geen consensus over huisvesting Imag en universiteit

Nog geen consensus over huisvesting Imag en universiteit

Na de zomer moeten studenten en docenten van de sectie Technologie en milieumanagement (TMM) tijdelijk intrekken bij het Imag. De onderdelen hebben echter tegenstrijdige belangen: de universiteit dient open te zijn, terwijl Imag toezicht wil houden op wie er in- en uitlopen.

"Studenten moeten te allen tijde terechtkunnen bij hun docenten", stelt Dirk Bullens, voorzitter van studentenvereniging Heeren XVII. "Als studenten voor een eenvoudige vraag een gesprek moeten aanvragen, ontstaat er een ondenkbaar hoge drempel."

Imag daarentegen heeft baat bij een zekere mate van vertrouwelijkheid. Dit bereikt het onderzoeksinstituut door zijn intellectuele eigendommen te beschermen door een pasjessysteem. Verder moet de bedrijfshulpverlening zicht hebben op wie er in de gebouwen is. Bovendien moet er een toegangsregeling komen om diefstal te voorkomen.

Dr. ir. Ton van Boxtel van TMM vindt dat beide partijen naar elkaar toe moeten groeien: "De oplossing ligt ergens in het midden. Imag en TMM moeten elkaar wel serieus nemen. Maar als beide partijen keihard aan hun standpunt vasthouden, komt er zeker geen oplossing."

Ir. Rob Bur? van Imag vindt dat beide partijen het samen 'netjes moeten kunnen oplossen'. "De tijdelijke huisvesting van TMM hier bij Imag moet in september gerealiseerd zijn. Ik denk dat we dat wel redden."

Over twee tot drie jaar verhuizen Imag en TMM samen naar een nieuw pand. | E.W.