Nieuws - 16 september 2009

Nog geen beslissing over nieuwbouw voedingsgroepen

Rond Prinsjesdag zou de raad van bestuur beslissen of de nieuwbouw voor de voedingsgroepen van de universiteit (ATV) op de campus versneld wordt uitgevoerd. Het besluit is een maand uitgesteld.

Dit voorjaar meldde Aalt Dijkhuizen dat de beslissing over de nieuwbouw voor de voedingsgroepen op Prinsjesdag zou vallen, omdat nu de begrotingscijfers voor de universiteit voor de komende jaren bekend zijn gemaakt. In die meerjarenprognose worden de universiteiten niet gekort.
Dijkhuizen wil nu echter de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer afwachten. Het kabinet wil over enkele jaren forse bezuinigingen doorvoeren op de overheidsuitgaven en Dijkhuizen wil beter kunnen inschatten of het hoger onderwijs dan ook wordt getroffen. De raad van toezicht, die moet instemmen met de bouwplannen, vergadert medio oktober over de nieuwbouw van ATV.