Nieuws - 24 oktober 2002

Nog geen alternatief voor MKZ-bestrijding

Nog geen alternatief voor MKZ-bestrijding

Uitbraak kostte achthonderd miljoen euro

Als morgen MKZ uitbreekt, vindt de bestrijding op ongeveer dezelfde manier plaats als een jaar geleden, met grootschalige ruimingen en dus ook grote psychologische effecten bij boeren. Dat bleek tijdens een presentatie van onderzoek naar de MKZ-crisis door het LEI en de leerstoelgroep Agrarische bedrijfseconomie.

Het ministerie van LNV werkt sinds de crisis hard aan een nieuw draaiboek, maar is daar nog niet mee klaar. De resultaten van het onderzoek van Wageningen UR moeten een bijdrage leveren aan het nieuwe bestrijdingsplan. De economen presenteerden hun onderzoek naar de beste bestrijdingsstrategie op 17 oktober op de bijeenkomst 'MKZ, heden, verleden en toekomst'. De onderzoekers kwamen tot hun resultaten op basis van analyses van cijfers en ervaringen van betrokkenen bij de crisis van vorig jaar.

De MKZ-crisis heeft volgens de onderzoekers 800 miljoen euro gekost, ofwel 0,2 procent van het bruto nationaal product. De psychosociale gevolgen van de crisis werden onderzocht via interviews. Deze geven een beeld dat overeenkomt met eerdere evaluaties van het MKZ-beleid: er was te weinig communicatie, te weinig samenwerking tussen regionale organisaties en het rijk en er is weinig animo voor het doden van dieren.

De Wageningse onderzoekers verwerkten de gegevens in simulaties van verschillende bestrijdingsstrategie?n. Hieruit blijkt dat een regionale aanpak het beste werkt. In een gebied met weinig veebedrijven maakt het niet uit of geruimd wordt in een straal van 2 of 4 kilometer, en of er gevaccineerd wordt of niet, terwijl in een gebied met veel veebedrijven het best geruimd kan worden in een straal van 2 kilometer, waarbij ook 72 uur lang geen verplaatsingen zijn toegestaan.

Deze gegevens kunnen worden gecombineerd met een maatschappelijke evaluatie van de crisis die laat zien welke aspecten B zoal dierenwelzijn, internationaal draagvlak of nationaal inkomen B het zwaarst moeten wegen.

De onderzoekers deden dit - als voorbeeld - met een stuurgroep met leden uit verschillende maatschappelijke geledingen en kwamen tot een score waarbij internationaal draagvlak de hoogste gewogen score meekreeg. Psychologische gevolgen kwamen op de zesde plaats. Dit leidde ertoe dat ruimen van gevaccineerde dieren als een goed bestrijdingsalternatief gezien werd, tot verontrusting van de aanwezige boeren.

Zij reageerden boos op de presentatie van de methode. Zij vonden dat het psychologisch effect van de ruimingen werd onderschat. Demissionair minister prof. Cees Veerman toonde begrip voor de boze boeren. "De ethische discussie lijkt het meeste gewicht in de schaal te leggen. Stel je zet negen andere experts bij elkaar, welke uitkomst krijg je dan? Daarom moeten we de robuustheid van deze methode onder de loep nemen." | L.N.