Nieuws - 16 mei 2002

Nog één zetel voor studentenraad vacant

Nog één zetel voor studentenraad vacant

Er zijn dit jaar minder kandidaten dan beschikbare zetels voor de studentenraad. Momenteel hebben zich elf mensen aangemeld, terwijl de studentenraad twaalf zetels telt. Het is voor het eerst dat er minder kandidaten dan zetels zijn. In de statuten ontbreekt dan ook een procedure voor dit probleem. De raad beslist op 27 mei hoe die procedure eruit gaat zien en wat er moet gebeuren met de vacante zetel.

Aanvankelijk hadden zich wel twaalf kandidaten aangemeld, maar ??n van de kandidaten had dat per e-mail gedaan, zonder de noodzakelijke vijf handtekeningen te leveren. De kandidaat heeft die handtekeningen niet verzameld kan zich daarom niet kandidaat stellen.

Na het besluit over de te volgen procedure op 27 mei moeten de beschikbare zetels worden verdeeld over de partijen. Hoe de verhoudingen in de raad er uiteindelijk uit gaan zien, is op 15 juni bekend. | M.Hk