Nieuws - 15 februari 2001

Nieuwe wiskunde verbetert analyse van ecologische model-len

Nieuwe wiskunde verbetert analyse van ecologische modellen

Een nieuwe wiskundige methode, de automatische differentiatie, maakt de analyse van ecologische modellen nauwkeuriger en sneller. Dit onderzoeksresultaat van promovendus ir. Mark Huiskes komt aan bod tijdens het seminar 'Forum van methoden' van de C.T. de Wit-onderzoekschool voor Productie-ecologie op 15 februari.

Huiskes, die promotieonderzoek doet bij de leerstoelgroep Wiskundige en statistische methoden, past de automatische differentiatiemethode onder andere toe op modellen voor de visserij, bijvoorbeeld voor visstanden. Met de nieuwe methode is de historische verandering in visstanden te berekenen. Ook is hiermee de onzekerheid van het originele model te bepalen. De traditionele numerieke methode kost veel meer rekentijd en is in de praktijk ook minder nauwkeurig. Huiskes denkt dat de automatische differentiatie-methode nuttig is voor alle modellen die veranderingsprocessen beschrijven, dus niet alleen ecologische modellen.

Tijdens het seminar wordt ook duidelijk dat er nieuwe toepassingen zijn van wiskundige en statistische technieken voor de voedingssector. Hierbij gaat het om controlesystemen voor onder andere industri?le processen. Dr. Kit Roes van het Centrum voor Biometrie doet hier onderzoek naar voor de zuivelindustrie: "Tot op heden worden bedrijven in de voedingssector gecontroleerd achteraf. Op steekproefbasis wordt de kwaliteit van eindproducten gecontroleerd. Dit is echter niet waterdicht. Met een zelfcontrolesysteem checkt het bedrijf zelf het hele productieproces. Men gebruikt wiskundige en statistische methoden om te bepalen of en in welke mate de productkwaliteit in het geding is, en waar in het proces het beste ingegrepen kan worden." Roes verwacht dat zelfcontrolesystemen ingang zullen krijgen in de hele voedingsindustrie. | H.B.