Nieuws - 1 januari 1970

Nieuwe voorzitter studentenraad

Ir Martijn Boosten is de nieuwe voorzitter van de studentenraad. Vanaf 1 september zal hij de vergaderingen leiden van de onlangs gekozen studentenraad.

Boosten studeerde een jaar geleden af in Bos- en natuurbeheer. Naast het voorzitterschap blijft hij ook parttime werken als coördinator bij de stichting RUW, een kritische studentenorganisatie. Boosten: ‘Het lijkt me een mooie combinatie. De banen vullen elkaar aan, zowel inhoudelijk als qua tijd.’
Boosten heeft zich tijdens zijn studie beziggehouden met onderwijskwaliteit en zat onder andere in de opleidingscommissie. Hij heeft zelf niet in de studentenraad gezeten. ‘Misschien is dat ook wel een voordeel. Op deze manier sta ik helemaal onafhankelijk boven de partijen.’
Als voorzitter zal hij ook het aanspreekpunt zijn van de studentenraad, zowel voor studenten als voor de raad van bestuur. / JH