Nieuws - 12 maart 2020

Nieuwe visie op campus-eten

tekst:
Roelof Kleis

Voldoet de catering op de campus nog wel? In een te ontwikkelen nieuwe visie op ‘Food & Beverage’ zet WUR lijnen uit voor de toekomst.

De komende twee jaar lopen alle grote contracten met campus-cateraars af. Dat geldt niet alleen voor de kantines, maar ook voor de koffie- en andere automaten. Om goed voorbereid te zijn op nieuwe aanbestedingen, ontwikkelt WUR een ‘breed gedragen visie’. Een visie dus, waarin studenten en medewerkers volop inbreng hebben, zegt Ludy Zeeuwen van het Facilitair Bedrijf.
Zeeuwen maakt deel uit van een projectgroep die is opgetuigd om de visie op te tekenen. Input voor de nieuwe visie is onder meer een analyse van de bestaande cateraars. Binnenkort komen bovendien de resultaten van het jongste onderzoek naar de klanttevredenheid. Daarnaast kijkt de projectgroep naar andere universiteiten en naar wat marktpartijen te bieden hebben. Uitgangspunt is een gezond en duurzaam assortiment en bijbehorende bedrijfsvoering.
De stem van de gebruikers telt daarbij zwaar. Met korte polls en enquêtes worden de komende tijd voorkeuren in kaart gebracht. Op intranet is een WUR-groep aangemaakt, waar medewerkers hun mening kunnen geven. Verder is er op vrijdag 5 juni een Invention Summer Camp, waar in groepjes over verschillende thema’s wordt nagedacht. Nadere info daarover volgt nog. De nieuwe visie moet dit najaar in concept af zijn.