Nieuws - 7 mei 2009

NIEUWE STUDIE HEALTH AND FOOD IN LEEUWARDEN

Van Hall Larenstein in Leeuwarden begint komend studiejaar met de nieuwe studierichting Health and Food. Deze variant op de opleidingen Voedingsmiddelentechnologie en Biomedisch laboratoriumonderzoek richt zich nadrukkelijk op de gezondheidsaspecten van het levensmiddelenproces.

De afdeling Life Sciences hoopt op deze manier meer studenten binnen te halen. De voedingsmiddelenindustrie kampt namelijk al jaren met een tekort aan hbo’ers, weet docent levensmiddelentechnologie Jappie de Jong. Desondanks kiezen maar weinig scholieren voor het vakgebied; het aantal studenten op VHL schommelt al jaren rond het minimum van vijfentwintig. ‘Havoscholieren vinden de toevoeging ‘technologie’ nu eenmaal niet sexy, zo blijkt. We hebben dus een variant bedacht waarin de term niet meer voorkomt.’
Aan de naamsverschuiving van technologie naar gezondheid liggen echter niet alleen marketingmotieven ten grondslag, legt De Jong uit. Health and Food moet gaan voorzien in de almaar toenemende vraag van de voedingsmiddelenproducenten naar specialisten op het gebied van gezonde producten. ‘Hoe ze een smaakvolle worst moet maken weten de producenten wel, maar hoe diezelfde worst te produceren met minder zout is een heel ander verhaal.’
Inmiddels hebben zich al twaalf studenten voor de nieuwe opleiding aangemeld, aldus De Jong.