Nieuws - 1 januari 1970

Nieuwe regeling beurzen studentenclubs

Er komt een nieuwe regeling voor de verdeling van de zogenaamde bestuursbeurzen. De studentenraad heeft hiermee ingestemd. De nieuwe Regeling Financiële Ondersteuning Studenten (FOS) legt vooral de huidige situatie vast en schept daarmee meer duidelijkheid. In het verleden werd de commissie die de beursaanvragen behandelt vaak overspoeld met bezwaarschriften. Met de nieuwe regeling hoopt ze dat in de toekomst tot een minimum te beperken.

Voor de meeste ontvangers van de beurzen verandert er voorlopig niets. Dit jaar worden eerst de studieverenigingen aan een toetsingsronde onderworpen. Volgend jaar zijn de studenten- en sportverenigingen aan de beurt, en het jaar daarna de overige organisaties. Om in aanmerking te komen voor financiering vanuit de FOS moeten de organisaties hun tijdsbesteding verantwoorden. Deze zal worden getoetst aan de opgestelde criteria, waarna wordt bepaald op hoeveel maanden toelage vanuit de FOS de organisatie recht heeft. Nieuw in de regeling is dat de zogenaamde beursmaanden sterker worden gekoppeld aan activiteiten die in het belang zijn van de universiteit, zoals meeloopdagen en internationaliseringsprojecten. Organisaties die weinig van dit soort activiteiten ontplooien, worden in de toekomst daarom mogelijk gekort op hun bijdrage vanuit de FOS. / JH