Nieuws - 18 januari 2001

Nieuwe opleidingen voldoen nog niet aan eisen Instellingsplan

Nieuwe opleidingen voldoen nog niet aan eisen Instellingsplan

Geen enkel onderwijsinstituut (OWI) kan zeggen dat zijn nieuwe opleidingsprogramma's voldoen aan alle criteria van het Instellingsplan. Dit blijkt uit een nota van drs. Jan Steen van de afdeling Onderwijs en studentenaangelegenheden. In deze nota analyseert Steen de resultaten van de toetsing waaraan de onderwijsinstituten zelf hun nieuwe programma's hebben onderworpen.

Drie criteria leveren bij alle onderwijsinstituten problemen op. Zo vormt het verzorgen van ge?ntegreerde vakken die zowel studenten van maatschappijgerichte als van exacte opleidingen moeten kunnen volgen een belangrijk obstakel. Ook onderwijs ondersteund door de computer zorgt voor problemen, evenals het verzorgen van 30% studentgecentreerd onderwijs -onderwijs in werkgroepen, zoals probleemgericht onderwijs. Bovendien hebben nog niet alle instituten de volledige programma's klaar.

Bij OWI Technologie en voeding lukt het niet om 30% van het onderwijs studentgecentreerd in te richten. Ook zijn er problemen met het geven van ge?ntegreerde vakken voor maatschappijgerichte en exacte studenten. In plaats van het maken vakken die door deze studenten samen gevolgd kunnen worden, koos het onderwijsinstituut ervoor sociale onderwerpen in de exacte vakken op te nemen.

Het OWI Levenswetenschappen is met de invulling van de programma's nog niet verder gekomen dan het tweede studiejaar. Duidelijk is dat ook dit onderwijsinstituut problemen heeft met het geven van ge?ntegreerde vakken. Of het instituut de realisatie van computerondersteund en 30% studentgecentreerd onderwijs voor elkaar krijgt is nog onzeker.

Aan die laatste twee criteria moet ook het OWI Maatschappijwetenschappen nog werken. Het OWI Omgevingswetenschappen heeft zijn onderwijsprogramma's nog niet getoetst op de drie criteria, en deze zijn in de nota van Steen dan ook nog niet geanalyseerd. Bovendien is het programma van de opleiding Landinrichting nog niet klaar. OWI directeur dr. ir. Hank Bartelink maakt zich echter nog geen zorgen. "We weten dat we die criteria bij de uitwerking van de programma's wel of net niet gaan halen. Als we ze niet halen, is het verschil met de gestelde criteria zo klein dat dit geen problemen zal opleveren. Het programma van Landinrichting moet deze week komen."

Ook rector prof. dr. ir. Bert Speelman maakt zich geen zorgen over de uitwerking van de vernieuwingsplannen. "Het gaat niet om gigantische afwijkingen. We gaan de onderwijsinstituten wel opdragen naar de gestelde criteria toe te werken. Maar ik heb liever dat we goed toegroeien naar dat nieuwe onderwijs dan dat de instituten iets moois op papier zetten en in werkelijkheid iets anders doen. Dan heb je alleen virtuele onderwijsvernieuwing." | S.L.