Nieuws - 6 juni 2002

Nieuwe opleidingen mogelijk later klaar

Nieuwe opleidingen mogelijk later klaar

Met Gezondheidswetenschappen, Communicatiewetenschappen en Economie en Beleidswetenschappen krijgt Wageningen Universiteit er per september 2003 of 2004 drie nieuwe bacheloropleidingen bij. De bacheloropleidingen moeten breed worden, zodat studenten van daaruit naar verschillende masterstudies kunnen doorstromen.

Op schema liggen de commissies van de drie bacheloropleidingen niet meer. "Maar", benadrukt dr Aad van Tilburg, lid van de commissie gezondheidswetenschappen, "het zal heel goed voorbereid moeten worden want we moeten wel extra studenten gaan trekken. September 2003 is op z'n vroegst. Als het niet lukt, dan wordt het gewoon een jaar later."

De commissies, die bestaan uit zowel gamma- als b?tawetenschappers, stellen momenteel algemene kaders op waarin de hoofdlijnen van de toekomstige studies worden vastgesteld. Met deze kaders zal een marktonderzoek worden gedaan om de aantrekkelijkheid van de studies te bepalen. Vervolgens zullen, bij goedkeuring door het college van bestuur en de gemeenschappelijke vergadering, in september de projectteams aan de slag gaan met de vakinhoudelijke invulling.

De studies zullen brede bachelors krijgen met zowel b?ta- als gammavakken en met veel keuzevrijheid, waarschijnlijk in de vorm van blokken van verschillende vakken waaruit gekozen kan worden. Per bacheloropleiding kan vervolgens worden doorgestroomd in verschillende masterstudies, waaronder ook technische.

Van vwo-docenten heeft Van Tilburg te horen gekregen dat Wageningen Universiteit niet moet denken met een 'trucje' opeens vriendelijk te kunnen zijn voor niet-technische scholieren. "Wageningen blijft natuurlijk allereerst een technische universiteit. We moeten de wetenschappelijke inhoud van b?tavakken daarom gaan vertalen naar gamma-studenten toe. Daar zijn zeker investeringen voor nodig."

Van Tilburg is niet bang dat de nieuwe studies de twee huidige studies binnen Maatschappijwetenschappen zullen ondermijnen. Om te gaan snijden in de net opgerichte studies lijkt hem een slecht idee. Wel denkt hij dat over een jaar of vijf een herbezinning zal moeten plaatsvinden over alle gammawetenschappen. | A.v.Z.