Nieuws - 10 januari 2008

Nieuwe ombudsman voor VHL

De functie van ombudsman bij Van Hall Larenstein wordt toch niet opgeheven, heeft het college van bestuur besloten. VHL Leeuwarden krijgt er voor het eerst een, en voor de positie van ombudsman in Velp en Wageningen wordt een vacature opengesteld.
In oktober stemde de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de hogeschool tegen het opheffen van de functie. Door het voornemen tot opheffing was er het afgelopen half jaar geen ombudsman meer in Velp en Wageningen. Studenten en medewerkers konden daardoor nergens met hun klachten terecht.
Het college van bestuur schrijft de medezeggenschapsraad dat het inmiddels signalen heeft opgepikt die wijzen op bezwaren tegen de voorgenomen opheffing. ‘Daarbij komt dat op WUR-niveau sprake is van een nieuwe brede klachtenregeling, die mogelijk ook consequenties zal hebben voor het instituut ombudsman bij Van Hall Larenstein. De discussie over het al dan niet handhaven van de functie is in die zin ontijdig’, aldus het college.