Nieuws - 8 maart 2007

Nieuwe naam voor WCFS

Het Wageningen Centre for Food Sciences (WCFS) heet sinds 1 maart Top Institute Food and Nutrition (TIFN).

Het instituut waarin bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie en kennisinstellingen participeren zegt dat deze naam beter past bij haar internationale uitstraling. Ook zou het lastig zijn zich als zelfstandig instituut te profileren met ‘Wageningen’ in de naam.
De collegevoorzitter van de Maastrichtse universiteit Jo Ritzen zwengelde in 2005 de discussie over de naam aan. Voor hem was het schrappen van de W uit WCFS een voorwaarde om te blijven deelnemen.
Het TIFN is onlangs verhuisd naar het Cambium aan het Nieuwe Kanaal in Wageningen. Het kantoor aan de Diedenweg was te krap geworden.