Nieuws - 14 april 2010

Nieuwe hogeschool concurreert met VHL

De Christelijke Agrarische Hogeschool opent een vestiging met nieuwe opleidingen in Almere. Een opleidingsdirecteur bij VHL Velp ziet de nieuwkomer als een bedreiging.

19school17.jpg
Op een Almeers industrieterrein staat sinds kort een klein noodgebouw. Een naambordje ontbreekt nog, maar dit is het onderkomen van de nieuwste agrarische hogeschool van Nederland. De Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) Almere, zoals de school officieel heet, maakt onderdeel uit van CAH Dronten. Komend schooljaar wordt gestart met de major Natuur, economie en leefomgeving (onderdeel van de opleiding Bedrijfskunde en agribusiness) en de opleiding Toegepaste biologie. Tot nu toe hebben zich tien tot twaalf studenten aangemeld.
Concurrentie
Over het nut van de nieuwe hogeschool zijn de meningen verdeeld. Hans van Rooijen, opleidingsdirecteur Bos- en natuurbeheer aan VHL Velp, noemt de nieuwkomer ‘pure concurrentie'. Vooral Toegepaste biologie wordt door hem als bedreiging ervaren. ‘Bos- en natuurbeheer heeft deels dezelfde inhoud. Het totale aantal studenten zal gelijk blijven, er gaat alleen een grotere verdeling plaatsvinden. Toegepaste biologie wordt nu al aan de HAS Den Bosch aangeboden en is daar booming.' Volgens Van Rooijen is de markt te klein voor meerdere overlappende opleidingen en dat is slecht voor de algehele kwaliteit. Simon Vink, woordvoerder van Wageningen UR, waar VHL onder valt, nuanceert dat. ‘Je moet geloven in je eigen kracht en die kracht is heel groot. Als blijkt dat de markt te klein is dan zal een nieuwkomer dat waarschijnlijk als eerste merken.'
Michiel Drok, docent ecologie in Almere, denkt dat het met die markt wel goed zit. ‘We hebben uitgebreid met het werkveld gesproken. Staatsbosbeheer zegt dat binnen nu en vijf jaar honderden vacatures vrijkomen. En dan heb ik het nog maar over één organisatie' aldus Drok. ‘In de veredelingssector bijvoorbeeld zijn er nog eens vijfhonderd vacatures. De markt kan een extra opleiding best aan.' Daarnaast ziet Drok ook inhoudelijke verschillen. ‘Onze studenten zie ik bijvoorbeeld een GGD-folder over de tekenziekte schrijven. In onze opleiding besteden we aandacht aan domesticatie en aan ziekten en plagen. Die onderwerpen komen in Velp nauwelijks voor.'
Stadsstudent
Toch erkent Drok dat de inhoudelijke overlap groot is, maar die overlap is nog sterker met de HAS Den Bosch, die ook Toegepaste biologie aanbiedt. ‘Inhoudelijk zijn er wel wat verschillen, wij richten ons meer op consultancy en zij meer op toegepast onderzoek. Ook hebben we meer contacturen.' Daarnaast richt CAH Almere zich net als de HAS Den Bosch sterk op de eigen streek. VHL is volgens voorlichter Merijn Sprenger nog nauwelijks in de stedelijke regio rondom Almere vertegenwoordigd. ‘We zien VHL niet als concurrent', zegt hij. VHL zelf ziet dat anders. ‘Nu komen de studenten nog vooral uit dorpen rondom de grote stad', zegt Van Rooijen. ‘Maar met onze campagne Beleefbuiten.nl willen we daar verandering in brengen.'