Nieuws - 11 juni 2009

NIEUWE EIGENAAR WIL ATTRACTIEVER ARBORETUM

Loek Dijkman, eigenaar van Het Depot en de nieuwe beheerder van Arboretum De Dreijen in Wageningen, wil het arboretum attractiever maken en de waardevolle collecties beter onder de aandacht brengen bij de bezoekers. ‘Ik wil mensen laten kijken en ruiken.’ Van wetenschappelijk beheer van de collecties is echter geen sprake meer.
In het naastgelegen gebouw De Banaan dat al in zijn bezit is komen kunstexposities, een restaurant - met het accent op planten - en educatiemogelijkheden op het gebied van kunst en biologie.
‘Wageningen UR geeft aan dat het kleine arboretum geen grote rol meer speelt in onderwijs en onderzoek’, zegt Dijkman. ‘Wij beheren vanuit dat perspectief. We steken geld en mankracht in het arboretum om de waardevolle collecties goed te beheren, maar het is niet meer voor wetenschappelijke doeleinden. Wij gaan geen universiteitje spelen. Wij hebben wel gepromoveerde biologen in dienst, en ik sta open voor adviezen over wetenschappelijk beheer. Maar zeg dan dat je ons wilt helpen, in plaats van alleen te roepen wat anderen moeten doen’, reageert hij op de kritiek van de Stichting Nationale Plantencollectie (SNP), die vreesde voor onvoldoende kennis voor het beer van de collectie.
Dijkman is een geslaagd zakenman die de winst uit zijn ondernemingen heeft ondergebracht in stichting Utopa. Die ondersteunt creatieve talenten en uiteenlopende maatschappelijke activiteiten, zoals op het gebied van orgelmuziek, archeologie, kunst, planten en een kinderrechtenhuis. ‘Alle activiteiten van Utopa hebben een publiekskant en een onderzoekskant. Zo bekostigen we zeven promovendi in de celbiologie en genetica.’