Nieuws - 8 februari 2017

Nieuwe dierziekten in aantocht (video)

tekst:
Albert Sikkema

Er zijn nieuwe dierziekten in aantocht die onze gezondheid kunnen bedreigen. Dat stelde viroloog Wim van der Poel van Wageningen Bioveterinary Research op 7 februari tijdens het afscheidssymposium van directeur Andre Bianchi in Lelystad.

Foto: Jeroen Rook / Resource

Van der Poel noemde het MERS-coronavirus dat enkele jaren geleden is ontdekt in vleermuizen en dromedarissen in het Midden-Oosten en een bedreiging voor mensen kan zijn. Verder heeft het tick-borne encephalitis virus (TBEV) zich in Nederland gevestigd, waarbij teken het ziekmakende virus aan mensen kunnen overdragen. Ook is het usutu-virus aangetroffen in Nederland. Tot dusverre sneuvelen vooral vogels door dit virus, maar recent zijn ook mensen in Italië besmet geraakt. Ook andere sluimerende virussen – denk aan ebola en blauwtong – kunnen opeens een gevaar vormen, stelde Van der Poel.

Hij merkt ook op dat het vogelgriepvirus zich agressiever openbaart onder watervogels.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Pluspunt is volgens hem dat organisaties als WUR en RIVM steeds sneller nieuwe dierziekten genetisch in kaart kunnen brengen en ook sneller de verspreiding en bestrijdingsmethode van de dierziekten in beeld hebben. Hij riep de overheid wel op om te blijven investeren in een goede kennisinfrastructuur voor veterinair onderzoek. Zo moeten investeringen in big data en bio-informatica ervoor zorgen dat de instituten heel snel een goede risicoschatting kunnen maken van nieuwe dierziekten.

Van der Poel’s collega Dik Mevius, expert op het gebied van antibioticagebruik en –resistentie in de veehouderij, hield een vergelijkbaar pleidooi op de conferentie. Nederland is wereldkampioen in het terugdringen van het antibioticagebruik in de veehouderij, in korte tijd is het gebruik met bijna 70 procent gedaald, vertelde Mevius.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

De maatregelen van de Autoriteit Diergeneesmiddelen zijn zeer effectief, maar bieden geen garanties voor de toekomst. In andere landen is het antibioticagebruik bij mens en dier nog steeds hoog en dat kan leiden tot een toename van antibioticaresistente bacteriën, waardoor antibiotica tegen infecties niet goed meer werkt. Zo zijn nu in India bacteriën ontdekt die een cruciale groep antibiotica – de carbapenems – afbreken. Het zorgwekkende, zegt Mevius, is dat deze bacteriën al in Duitsland zijn aangetroffen. Hij gaat nu met de Duitsers onderzoek doen. ‘Dit zijn onvermijdelijke dreigingen. Zijn we voldoende voorbereid? Dat weten we niet. Cruciaal is een snelle detectie.’

Tijdens het symposium werd afscheid genomen van Andre Bianchi, die 34 jaar als onderzoeker en directeur verbonden was aan het diergeneeskundig instituut in Lelystad. De laatste jaren coördineerde hij de wettelijke onderzoekstaken van het instituut op het gebied van dierziekten.