Nieuws - 22 april 2010

Nieuwe club voor behoud Belmonte Arboretum

Wageningen UR moet de arboreta afstaan aan een nieuwe organisatie die mede door derden wordt gefinancierd. Dat biedt de beste kans op een duurzaam wetenschappelijk beheer van de botanische tuinen.

6-Arboretum-GA_1562.jpg
Dat zegt voorzitter Koen Verhoeff van de nieuwe Stichting Wageningse Arboreta. De stichting wil de ecologische en landschappelijke waarde van de beide arboreta beschermen en behouden. In de praktijk is op dit moment de aandacht vooral gericht op het Belmonte Arboretum, legt oud-DLO-directeurVerhoeff uit. 'Het beheer van het Klein Arboretum ligt vast in de overeenkomst met Het Depot. Wij willen kijken of we naast het Belmonte ook de Westberg en de bomencollecties bij het Schip van Blaauw in zijn geheel kunnen beschermen en behouden.'
Geld is sleutelwoord
Daarbij ligt de nadruk volgens Verhoeff op het wetenschappelijk beheer van de collecties. Volgens hem ontbreekt dat nu. 'Wageningen UR doet het gewone onderhoud, maar dat is niet genoeg om de soortenrijkdom in de collecties op peil te houden. En die diversiteit is de kracht van het arboretum. Anders wordt het een gewoon park.'
Geld is daarbij het sleutelwoord. Met medefinanciering door derden moet het volgens Verhoeff mogelijk zijn de arboreta voor de toekomst veilig te stellen. 'En wij denken dat wij makkelijker aan fondsen komen door mede-eigenaar te worden van Belmonte. Financiers willen wel de zekerheid dat het Belmonte Arboretum als zodanig blijft bestaan en niet na een paar jaar wordt verkocht, want dan is er voor niks geld in gestoken.'
Gimborn 
Verhoeff gaat uit van een participatiefonds van een paar miljoen euro, waaruit de rentebaten gebruikt worden om het onderhoud te betalen. 'Wageningen UR, bedrijven, instellingen, overheden en particulieren kunnen participatie inkopen. Een en ander naar voorbeeld van wat de Universiteit Utrecht met het Von Gimborn Arboretum heeft gedaan.'
De stichting beheert het fonds. Verhoeff: 'Maar mogelijk is het juridisch handiger om twee organisaties te hebben: eentje voor beheer van het arboretum en eentje voor de eigendom. De quintessens is in ieder geval de overdracht van het eigendom van Belmonte  van Wageningen UR naar een nieuwe organisatie. Met desgewenst een meerderheidsbelang van Wageningen UR.' Of Wageningen UR daar oren naar heeft is nog niet duidelijk. Verhoeff heeft zijn plannen inmiddels voorgelegd.
Hotel
Financiers kunnen reclame maken met hun participatie en krijgen in ruil voor hun geld volgens Verhoeff een mooie plek om medewerkers, relaties of familie te ontvangen. 'Met jaarlijkse excursies en ontvangst bij Hotel de Wageningse Berg. Het hotel wil dat ook graag. Daarvoor moet dan wel de grens tussen de tuin en het hotel worden opgeknapt.'
In de plannen van de SWA is ook plek voor de andere organisaties die zich direct of indirect inspannen voor de botanische tuinen. Verhoeff denkt daarbij aan een klankbordgroep die regelmatig wordt ge├»nformeerd over het beheer van de arboreta. Daarnaast moet een wetenschappelijke adviescommissie het gevoerde beheer beoordelen.