Nieuws - 27 juni 2002

Nieuwe Chinese studenten niet allemaal op Dijkgraaf

Nieuwe Chinese studenten niet allemaal op Dijkgraaf

SSHW heeft zeshonderd nieuwe kamers nodig voor buitenlandse studenten

Er komen geen speciale afdelingen voor Chinese studenten op de hoogste verdiepingen van studentenflat Dijkgraaf. Dat heeft studentenhuisvester SSHW besloten na protesten van bewoners. De SSHW wil de Chinezen gaan onderbrengen op nieuwe internationale afdelingen.

Vooralsnog wil de SSHW Nederlandse studenten niet dwingen te verhuizen om plaats te maken voor buitenlandse studenten. Adjunct-directeur Jan Harkema hoopt dat een aantal studentenafdelingen door een verhuispremie van 250 euro vrijwillig zal verhuizen. De SSHW wil zich volgens Harkema houden aan de afspraak dat er op 'Nederlandse' afdelingen nooit meer dan een kwart van de kamers aan buitenlandse studenten wordt gegeven.

De universiteit voorziet voor de komende jaren een flinke stijging van het aantal internationale studenten. Per september heeft de SSHW daarom achthonderd kamers gereserveerd voor buitenlandse studenten, dit jaar zijn dat er zevenhonderd. Binnen een paar jaar denkt de SSHW aan haar plafond te zitten wat betreft de huisvesting van buitenlandse studenten, zeker als ook de Hogeschool Larenstein uit Deventer naar Wageningen verhuist. Ook Larenstein heeft een relatief grote groep buitenlandse studenten.

De SSHW is daarom met gemeente en universiteit druk op zoek naar mogelijkheden om de studenten ook na 2005 onderdak te bieden. Harkema schat dat er vijf- tot zeshonderd extra kamers nodig zijn. Harkema sluit daarvoor nieuwbouw niet uit. De studentenhuisvesting heeft recent een aantal panden in de Wageningse binnenstad gekocht om haar kamerbestand uit te breiden. Als de gemeente Wageningen de benodigde vergunningen geeft, wil de SSHW ook het John Snowhouse op De Dreijen gaan gebruiken voor studentenhuisvesting.

De SSHW wil in de toekomst beter rekening gaan houden met de woonwensen van groepen internationale studenten. Zo moeten er meer appartementen komen voor studenten die hun gezin mee willen nemen.

De universiteit en de SSHW sluiten niet uit dat er ook dit jaar kamernood zal zijn voor internationale studenten. Het is volgens directeur drs Paul Deneer van de afdeling Onderwijs en Studentenzaken moeilijk een prognose te maken van het aantal studenten dat in september en oktober een kamer zoekt. "Veel studenten die willen komen wachten nog op een beurs of visum. We weten pas op het laatste moment of ze echt komen."

De SSHW heeft daarom de universiteit gevraagd of er een terrein is waar noodbouw kan komen om de komende jaren pieken in de kamervraag op te vangen. Harkema denkt aan een terrein waar Wageningen UR nieuwbouw heeft gepland omdat daar dan toch voorzieningen als elektriciteit en riolering aangelegd moeten worden. | K.V.