Nieuws - 1 januari 1970

Nieuwe CAO voor universiteiten

De vakbonden en universiteitenkoepel VSNU zijn het eens over een nieuwe CAO. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2006 en loopt tot september 2007. Er is een getrapte loonsverhoging afgesproken: 1,6 procent in april 2006 en nog eens 1,2 procent in april 2007.

De eindejaarsuitkering gaat met ingang van 2006 met één procent omhoog naar drie procent. Met Zilveren Kruis/Achmea hebben de universiteiten voor alle medewerkers, gepensioneerden en studenten een collectieve verzekering afgesloten, die op jaarbasis 950 euro gaat kosten. Overigens staat het individuele universiteiten vrij om naast deze overeenkomst een eigen deal sluiten met een zorgverzekeraar. Omdat de zorgpremies van de werkgevers omlaag gaan, krijgen de werknemers maandelijks een structurele loonsverhoging van twintig euro.
Onderhandelaar Arno Lammeretz van Abvakabo-FNV is zeer enthousiast over de deal. ‘Als ik de loonstijging koppel aan de collectieve zorgverzekering, kan ik constateren dat we een erg sterk resultaat hebben geboekt.’ De CAO voor universiteiten lijkt veel op de eerder gesloten overeenkomst in het hbo. Ook het hogeschoolpersoneel krijgt in april 2006 1,6 procent extra salaris. Maar in april 2007 moeten de hbo’ers het doen met 0,8 procent extra.
Aanvankelijk maakte Lammeretz zich zorgen over de onderhandelingen, omdat de universiteiten alleen wilden praten over loonsverhoging als daar minder vrije dagen tegenover zouden staan. ‘Dat zagen wij absoluut niet zitten, want dan is loonsverhoging een sigaar uit eigen doos. Bovendien kent de CAO voor universiteiten al een regeling waarbij je vrije dagen kunt verkopen. Maar de VSNU heeft dat idee laten varen, en zodoende konden we vrij snel ter zake komen.’
Ook over de vergoeding van overuren zijn volgens Lammeretz goede afspraken gemaakt. ‘In de oude regeling kregen de werknemers van bijzondere universiteiten betere vergoedingen voor overwerk dan de mensen van openbare instellingen. Dat is rechtgezet: voor overwerk geldt straks een toeslag van veertig tot honderd procent, afhankelijk van het moment waarop er extra inspanningen worden verricht.’
Naast afspraken over financiën hebben VSNU en vakbonden ook een akkoord gesloten over de plaatsing van vijftig werknemers die moeilijk aan de slag komen in Nederland. ‘Denk maar aan ex-asielzoekers: de Irakese chirurg die nu in de plantsoenendienst werkt’, verduidelijkt Lammeretz. ‘Maar het geldt ook voor vmbo’ers die nu buiten de boot vallen. Vijftig plaatsen erbij is eigenlijk niet zo veel. Maar we hebben eerder dit jaar al een convenant gesloten voor honderd mensen uit deze categorie. En alle beetjes helpen.’ / HOP