Nieuws - 30 april 2015

Nieuw tracé ontsluiting campus

tekst:
Roelof Kleis

De Noordelijke onsluiting van de campus komt mogelijk dicht langs de campus te liggen. De Wageningse raad heeft besloten dat te onderzoeken.

De nieuwe variant komt uit de koker van GroenLinks en de Stadspartij. Op initiatief van beide partijen werd deze week in de Wageningse gemeenteraad een motie aangenomen om dit nieuwe tracé te onderzoeken. Volgens raadslid Roel van Cauwenberghe (GroenLinks) doet de voorgestelde nieuwe route minder een aanslag op natuur en landschap van het Binnenveld dan de Noordelijke inprikker zoals de provincie en Wageningen UR die hebben bedacht.

De ‘inprikker’ maakt gebruik van de bestaande Bornsesteeg en de Kielekampsteeg. Voor het fietsverkeer is een nieuw vrijliggend pad gedacht parallel aan de beide wegen op grond van Wageningen UR. De gedachte achter de nieuwe variant is volgens Van Cauwenberghe dat die de bestaande ecologische verbinding in het Binnenveld minder belast.

De extra weg zorgt er voor dat de Kielekampsteeg autoluw wordt. De weg zou dan hoofdzakelijk nog door fietsers worden gebruikt. De nieuwe weg moet dicht langs de bestaande bebouwing van de campus komen, op grond waar nu proefvelden van Wageningen UR zijn. De nieuwe route werd eerder al eens geopperd door de fietsersbond, de bewoners van Noordwest en Mooi Wageningen.

De motie van GroenLinks en de Stadspartij kreeg steun van D66 en de Christen Unie. Dat was genoeg voor een ruime meerderheid (16 om 9) in de raad. Het is de bedoeling dat burgemeester en wethouders nog voor de zomer in kaart hebben of er muziek zit in de nieuwe variant.