Nieuws - 6 december 2017

Nieuw onderzoeksprogramma van WUR en TU’s

tekst:
Albert Sikkema

De vier technische universiteiten, waaronder WUR, steken samen 19 miljoen euro in technologisch onderzoek voor een duurzame samenleving. Ze nodigen bedrijven en overheid uit om deel te nemen aan het onderzoek.

©4TU.Federation

De TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente en Wageningen University & Research, verenigd in de 4TU.Federatie, willen met deze investering een impuls geven aan de Nationale Wetenschapsagenda. Ze focussen op Hightech for a sustainable future.

Thema’s
Daarbinnen hebben ze zeven onderzoeksthema’s onderscheiden, te weten: hightech voor een betere voedselvoorziening; robotica voor gezondheid, veiligheid, energie en milieu; sensortechnologie; nieuwe meetinstrumenten om gezondheid en welzijn van individuen te meten; resilience (robuuste energie- en voedselketens); nieuwe materialen, en slimme vormen van energietransitie en –opslag.

Uitdagingen
‘Ons land staat aan de vooravond van enorme maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid’, aldus de 4TU-federatie. ‘De vier TU’s maken zich sterk om antwoorden te vinden op deze vraagstukken.’

Ruim driehonderd wetenschappers van de vier technische universiteiten hebben onderzoeksvoorstellen ingediend bij de 4TU-federatie. De universiteiten willen jonge, talentvolle wetenschappers op de genoemde thema’s aantrekken en daarmee invulling geven aan de profilering van de technische universiteiten. ‘Prioriteit heeft het aanstellen van nieuw vast wetenschappelijk personeel in de vorm van tenure track.

Topsectoren
Ze vragen nu aan bedrijfsleven en overheid om aan te haken bij de voorstellen. De zeven thema’s sluiten volgens de federatie naadloos aan bij de nieuwe focusonderwerpen uit het topsectorenbeleid, de Nationale Wetenschapsagenda en de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties.