Nieuws - 1 januari 1970

Nieuw netwerk bezorgt wetenschappers computerproblemen

Nieuw netwerk bezorgt wetenschappers computerproblemen

Nieuw netwerk bezorgt wetenschappers computerproblemen


Wetenschappers hebben weinig goede woorden over voor de omzetting van de
oude netwerken van universiteit en instituten naar het nieuwe, Wageningen
UR-brede netwerk Wurnet. Vooral wetenschappers die hun computers voor meer
dan alleen tekstverwerking gebruiken hebben veel tijd verloren zien gaan in
het opnieuw installeren van hun meet- en rekencomputers. Ook de nieuwe
mailomgeving is een bron van klachten. Met een extra mailserver en een
betere virusbescherming hoopt het facilitair bedrijf de grootste problemen
achter de rug te hebben.

,,We hebben nooit de moeite genomen de schade in te schatten’’, zegt dr
Frans Leermakers van het laboratorium voor Fysische chemie en kolloïdkunde.
De overschakeling van het oude naar het nieuwe netwerk kwam volgens
Leermakers onaangekondigd en betekende veel extra werk voor de medewerkers
van de vakgroep. ,,Ik spreek graag over de ‘aanslag van mei’ in dit
verband. Wij hebben naast rekenwerk ook veel geautomatiseerde
meetopstellingen. Die werden in één klap buiten het netwerk geplaatst. Ik
spreek dan onder andere over meetcomputers die onder MS-DOS werken en pc's
die met Windows 95 hun werk doen. De filosofie was dat de leerstoelen deze
'probleempjes' zelf moesten oplossen. Dat was in ons geval een
afschuwelijke job. Het heeft dan ook meer dan een half jaar geduurd voordat
de meeste apparatuur weer aan het netwerk gekoppeld was. Data van de
lichtverstrooiingsmeter moest maandenlang met een floppy binnengehaald
worden.’’ Ook heeft het lab zes maanden een systeem moeten missen dat
ingewikkeld rekenwerk over verschillende computers verdeelt. ,,Sinds kort
hebben we weer een eerste opzet voor een soortgelijk rekennetwerk, dat
bestaat uit een handvol pc's. Dat netwerk is door eigen inspanningen en
zonder hulp tot stand gekomen.’’ Volgens Leemakers is de schade beperkt
gebleven door een tijdelijke vermindering van het aantal rekenklussen en
een nieuwe versie van een rekenprogramma. ,,Slechts één aio heeft door de
werkzaamheden moeten afzien van zijn rekenplannen en heeft een sterk
ingekort hoofdstuk geschreven in zijn proefschrift. Maar hij is toch nog
met lof gepromoveerd’’, aldus Leemakers.
Nog niet alle schade is hersteld, meent Leemakers. Zo werden alle Apple-
computers bij de overschakeling op Wurnet buiten het netwerk gesloten. Na
grote inspanningen van de vakgroep zijn de computers toch weer gekoppeld,
maar er worden geen reservekopieën meer gemaakt van de data op de harde
schijven.
,,De problemen hadden voorkomen kunnen worden met een betere interne
communicatie", stelt Jaap Booy van het facilitair bedrijf. Volgens Booy
zijn de technische oplossingen wel voorhanden, maar ontbrak het aan
communicatie op decentraal niveau. Het decentrale systeembeheer weet
volgens Booy vaak onvoldoende wat er op de vakgroepen gebeurt, vooral als
er op de vakgroepen zelf veel kennis aanwezig is.
In de wandelgangen wordt veel geklaagd over de instabiliteit van de het
nieuwe e-mailsysteem. In het afgelopen jaar waren er vijftig grote
mailstoringen en er wordt nog dagelijks melding gemaakt van kleinere
storingen. Een groot deel van de storingen is een gevolg van een nieuw type
virus, de zogenaamde worm, die zichzelf verspreidt via adresboeken. Elke
binnenkomende of uitgaande mail wordt daarom gecontroleerd op virussen.
Dagelijks worden 180 duizend ongewenste mails tegengehouden. Maar daarmee
is Wurnet nog niet helemaal veilig. ,,Op dit moment zijn de onbeschermde
laptops van medewerkers en studenten de grootste bronnen van besmetting’’,
aldus Booy. Volgens Booy hapert het mailsysteem ook doordat één van de drie
mailservers slecht functioneert en omdat de servers op hun achterste benen
lopen. Om dit probleem te verhelpen is een extra mailserver aangeschaft ter
waarde van dertigduizend euro.
,,Twee, drie jaar geleden vond niemand het erg als je een paar dagen niet
kon mailen. Nu is één a twee minuten al een probleem’’, aldus ir Wojtek
Sablik van het facilitair bedrijf. Volgens Sablik is daarom ook het
onderhoud aan de apparaten naar de weekenden en de ochtenden verplaatst.
,,Gemiddeld krijgt iedere medewerker om de veertig minuten een e-mail.’’ De
beschikbaarheid van de mail is nu 98 procent. ,,Om de beschikbaarheid met
één procent te verhogen is een verdubbeling van het budget nodig’’, aldus
Sablik. | G.v.H.