Nieuws - 14 juni 2001

Nieuw model termijncontracten houdt rekening met de klant

Nieuw model termijncontracten houdt rekening met de klant

Prof. dr. ir. Joost Pennings sprak op 8 juni zijn inaugurele rede uit bij zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar Theorie en praktijk van de goederentermijnhandel. Het is handel in papiertjes, maar daarom niet minder belangrijk. Goederentermijncontracten zijn van belang voor de handel in agrarische producten.

Een aardappelteler wil bijvoorbeeld de aardappelen verkopen die hij nog moet telen, een afnemer wil die toekomstige oogst kopen. Omdat tevoren niet duidelijk is hoe de oogst uitvalt, zit er een risicofactor in. Dit is te ondervangen door het contract te koop aan te bieden op de Amsterdamse beurs. De kopende ondernemer kan zich opstellen als een soort verzekeraar of als een speculant.

Pennings ontwikkelde een Wagenings onderzoeksmodel om betere voorspellingen te kunnen doen over het beslissingsgedrag van ondernemers. Hij combineert in het model de gangbare financieel-economische benadering, die alleen gebruik maakt van economische informatie als prijzen en transactievolumes, met de marketing-managementbenadering. Die laatste brengt klantspecifieke informatie in, zoals de voorkeur van de klant voor tijdstip van levering en de vorm van risico. Met die combinatie kunnen termijncontracten worden gespecificeerd die uitgaan van de voorkeuren van de klant, terwijl ze ook technisch haalbaar zijn. Daarnaast denkt Pennings dat training van ondernemers over termijnmarkten de handel goed zou doen.

Pennings wijst ook op de mogelijkheden verschillende termijncontracten te combineren. Zo werd in de VS een termijncontract op soja succesvol, omdat tegelijkertijd ook een contract voor sojameel en soja-olie werd genoteerd aan de beurs. Pennings ziet ook voor de Amsterdamse beurs Euronext mogelijkheden hiervoor.

Pennings is hoogleraar bij de leerstoelgroep Marktkunde en consumentengedrag in Wageningen, maar is ook hoogleraar aan de University of Illinois en directeur van de Foundation for Research in Agricultural Derivates, een samenwerking tussen de Amsterdamse beurs en Wageningen Universiteit. | J.T.