Nieuws - 20 oktober 2010

Nieuw kabinet voert prestatiedruk op

Bachelorstudenten behouden hun basisbeurs onder kabinet Rutte. Maar Wageningse studentenorganisaties hekelen het leenstelsel voor masterstudenten en vrezen hogere collegekosten voor actieve studenten.

Dankzij CDA en PVV is de basisbeurs voor bachelorstudenten gespaard. Voor masterstudenten vervalt de beurs echter, zij moeten lenen of op een andere manier hun studie bekostigen. Het vrijgekomen geld wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs, aldus het regeerakkoord. Wat dat inhoudt, staat er niet bij.
Voor Wageningse studenten is de klap extra groot omdat de masteropleidingen van Wageningen Universiteit twee jaar duren, zelfs in de social siences. Dat betekent twee jaar lang lenen, terwijl studenten in andere steden al na een jaar klaar zijn. Of Wageningse studenten een tegemoetkoming krijgen, is nog onduidelijk.
Al zijn de plannen nog vaag, volgens de Wageningse Studenten Organisatie (WSO) ziet het er niet echt rooskleurig uit. 'Wij vinden het niet verantwoord dat de keuze om door te studeren straks financieel gestuurd is. Onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen', reageert WSO-voorzitter Karmijn van den Berg.
Actieve studenten sparen
Verder gaat het nieuwe kabinet lang studeren ontmoedigen. Mensen die langer dan een jaar uitlopen, moeten 3000 euro meer collegegeld betalen en raken hun OV-kaart kwijt. Dit heeft mogelijk ook consequenties voor activiteiten naast de studie, zoals voltijds bestuursfuncties bij verenigingen. Luie studenten mogen best meer betalen, vindt Ewoud Nijhof, voorzitter van de Progressieve Studenten Fraktie (PSF). 'Actieve studenten zouden echter gespaard moeten blijven.' Martijn Kuller van VeSte, de andere partij in de Studentenraad, beaamt dat. 'Wanneer er geen uitzonderingen voor actieve studenten komen, zou dat behoorlijk hypocriet zijn.' Het nieuwe kabinet wil namelijk dat het onderwijs beter aansluit op de arbeidmarkt. Activiteiten naast de studie kunnen daar juist bij helpen.
VeSte voorziet ook problemen bij de invoering van de plannen. Kuller: 'Studenten zijn begonnen aan een master met het idee een vergoeding te krijgen en nu zou die vergoeding plotseling wegvallen. Dat geldt ook voor studenten die hun tweede studie ineens volledig moeten betalen.'
De organisaties zijn het erover eens dat de prestatiedruk groeit. Een enquête van de Landelijke Studenten Vakbond wijst uit dat toch veel studenten voor een master zullen blijven kiezen.