Nieuws - 28 juni 2007

Nieuw bollenkrat moet winst opleveren

906_nieuws.jpg
De bloembollensector zoekt een nieuw, uniform krat – in vaktermen een fust – voor transport en opslag van bollen. Wageningse onderzoekers hebben op basis van de ergonomische wensen van gebruikers en eigenschappen van verschillende bolsoorten het eisenpakket samengesteld voor een inklapbaar en stapelbaar fust.
‘Elke keer dat bollen van het ene in het andere fust worden gestort betekent extra werk en kwaliteitsverlies. Uniformering van de fusten kan de sector veel geld kan opleveren, want Nederlandse tulpen-, lelie-, narcissen- en hyacintbollen vliegen letterlijk de hele wereld over’, zegt arbo-onderzoeker ing. Peter Roelofs van de Animal Sciences Group. ‘Uniformering van fusten naar veertig bij zestig centimeter maakt het tillen beter mechaniseerbaar en zorgt dat bollen minder vaak worden overgestort. Een inklapbaar fust levert minder retourvracht op, maar maakt het reinigen weer lastiger’, aldus Roelofs.
Uniformering is vaak lastig en een zaak van lange adem, want bedrijven investeren niet in nieuwe fusten als de oude nog prima bruikbaar zijn. De bloembollensector nam daarom zelf het initiatief tot uniformering. De onderzoeksresultaten worden gebruikt bij de uiteindelijke keuze van het standaardfust. Er wordt ook gedacht aan een proefproject waarin gebruikers proefdraaien met een aantal beoogde typen.