Nieuws - 15 februari 2001

New Yorkse liefde

New Yorkse liefde

Marijn Noordam, vijfdejaars Rurale ontwikkelingsstudies:

"Van juni tot september 2000 liep ik stage bij de UNDP, het United Nations Development Programme, onderdeel van de Verenigde Naties in New York. Daar heb ik beleidsmatig onderzoek gedaan naar de rol van kleine kredieten na een oorlog of burgeroorlog. Ik heb gekeken hoe er beleidsmatig gehandeld dient te worden wanneer mensen hun leven weer op poten zetten met behulp van een lening.

Ze gooiden mij in het diepe. Van tevoren wist ik niet wat er van mij verwacht werd. Iedereen had het erg druk. Visum, onderdak en de vergoeding moest ik zelf regelen. Hoewel de VN erg kapitaalkrachtig is, geven ze stagiaires geen onkostenvergoeding. Het is in hun ogen een eer om daar stage te lopen en dus mag je zelf mooi voor alles opdraaien.

Ik had totaal geen benul van hoe de VN en de UNDP als organisatie functioneren. In Wageningen leer je niets over grote ontwikkelingsorganisaties. De studie is veel meer veldgericht dan beleidsgericht. Bij de UNDP werd mijn aanpak gezien als te academisch. Ik moest hard mijn best doen om te leren omgaan met bureaucratie en het begrijpen van beleidsdocumenten. Om goed beleid op te stellen, moet je wel weten hoe het in de praktijk eraan toegaat. Om deze reden was ik verwonderd dat bij de VN veel mensen in hoge posities zitten die nog nooit in een ontwikkelingsland geweest waren. Op het kantoor in New York miste ik de binding met wat er in het echt gebeurde. Ik betreurde het dat de verhouding tussen veldwerkers en diplomaten zo scheef was. De diplomaten geven vaak de doorslag over beslissingen die genomen worden in noodsituaties.

Ik heb veel nieuwe inzichten gekregen door mijn stage. Ik kijk niet meer op tegen de VN. De VN-diplomaten zijn ook maar mensen, die kunnen zeuren over punten en komma's. Daarnaast ben ik tot de conclusie gekomen dat democratie echt tegenvalt. Als iedereen iets in een vergadering te zeggen heeft, leidt het tot niets. Het viel me op dat ik door mijn opleiding veel kennis heb meegekregen waardoor ik goed kon meediscussi?ren over allerlei onderwerpen.

Ik ben verliefd geworden op New York. Naast mijn drukke stage nam ik de tijd om te skeeleren in Central Park, uit te gaan en om verschillende musea en buurten te bekijken, zoals Harlem. Ik zou graag weer terug willen, want het is een stad waar veel meer gebeurt dan in Wageningen. Het wemelt er van de zwervers en limousines, van de perfect uitziende meisjes die voor hun achttiende verjaardag kunnen kiezen tussen een nose job of een auto. New York, een stad waar je lekker jezelf kunt zijn, tenminste als je niet meegaat in de extreem competitieve mentaliteit."

Eva Boels

'De VN-diplomaten zijn ook maar mensen, die zeuren over punten en komma's'