Nieuws - 1 januari 1970

Netwerken met vrouwen kun je leren

Je doet het met mannen maar je spreekt er met vrouwen over. Zo vatte een deelneemster aan een themamiddag over netwerken voor vrouwen samen wat ze zich bewust was geworden op vrijdag 17 september.

Bijna dertig jonge vrouwen bezochten de bijeenkomst, georganiseerd door het Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs VWI over wat je kunt bereiken met netwerken, hoe je er een baan mee vindt, en hoe je effectiever netwerkt.
De bijeenkomst was alleen voor vrouwen, van bijna afgestudeerd tot vier jaar geleden afgestudeerd.
Een bijeenkomst speciaal voor vrouwen heeft nut, volgens één van de inleiders, ir Jettie van den Houdt, omdat mannennetwerken verschillen van vrouwennetwerken. ‘Mannen zijn meer gericht op dingen samen doen, terwijl vrouwen elkaar vragen stellen en meer gericht zijn op de onderlinge relatie.’
Voor de aanwezige meiden had de afwezigheid van mannen weinig meerwaarde. ‘Ik hoorde dat pas op de fiets ’, aldus ir Alexandra van Trigt. Ir Daniëlle van Oyen vond het wel bijzonder: ‘Je maakt het nooit mee.’ ‘Maar ik heb ook nog nooit met iemand over netwerken gesproken. Ik weet nu dat je het kunt leren’, aldus Van Oyen.
Aankomend ingenieur Mieke Eppink twijfelde een beetje aan het nut van een vrouwenbijeenkomst. ‘In het echte leven heb je meer met mannen te maken.’ Het was voor haar, net als voor de kortgeleden afgestudeerde biologe ir Miriam Schutter gewoon een cursus. ‘Net als de sollicitatietraining die ik bij KLV heb gedaan. Het is moeilijk een geschikte baan te vinden’, aldus Schutter.
Maar misschien komt het voordeel van een vrouwennetwerk pas met de jaren, gaven enkele meiden toe. Zoals de bijna gepensioneerde ir Maryoleine Borgesius-Groot vertelde over haar bijdrage aan het vrouwennetwerk: ‘Ik heb levenservaring en weet wat het is om gezin en baan te combineren.’ / YdH