Nieuws - 1 januari 1970

Nematoden bestrijden champignonmug

Nematoden bestrijden champignonmug

Nematoden bestrijden champignonmug

Biologische bestrijding van champignonmuggen met nematoden werkt goed. Champignonvliegen zijn minder goed te bestrijden met nematoden, zo concludeert Jacqueline Scheepmaker in haar proefschrift, waarop zij 25 januari promoveerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Scheepmaker deed haar onderzoek op het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek (IPO) in Wageningen en op het Proefstation voor de Champignoncultuur

De champignonvlieg en de champignonmug zijn de twee belangrijkste insectenplagen in de champignonteelt. Ze worden nu nog vrijwel uitsluitend chemisch bestreden. In andere teelten, met name de sierteelt in de kas, zijn al nematoden in gebruik als bestrijder van plagen

Bestrijding gebeurt doordat de nematode de larve van de vlieg of mug binnendringt en zich daar vermeerdert. Bij de vliegjes hadden de nematoden geen succes, waarschijnlijk omdat de vliegjes zo klein zijn dat ze moeilijker binnen te dringen zijn. Copromotor dr Peter Smits van het IPO hoopt vervolgonderzoek te kunnen doen naar afstotende geurstoffen. Die voorkomen dat de vliegjes de champignonhuizen binnen komen. Scheepmaker denkt ook dat de plaag goed is te voorkomen via een betere hygiëne

De mugjes zijn wel goed te bestrijden met nematoden. Ze zijn dan ook in de praktijk geïntroduceerd, maar een champignonteler spuit toch liever oon middel tegen zowel de vliegjes als de muggen, dan dat hij meerdere bestrijdingsmethoden naast elkaar moet uitvoeren. Zelfs als dat de potentiële opbrengst vermindert. L.N