Nieuws - 19 oktober 2006

Negen promovendi verdedigen proefschrift in Afrika

Om te zorgen dat Afrikaanse boeren meer profiteren van landbouwonderzoek deden acht Afrikaanse promovendi van Wageningen Universiteit op een andere manier onderzoek, namelijk mét de boer in plaats van over de boer. En bij een ander soort onderzoek hoort ook een andere locatie om het proefschrift te verdedigen: West-Afrika.
Een grote delegatie van Wageningen UR is deze week in Ghana en Benin om de promotieplechtigheid van de negen promovendi bij te wonen. Rector Martin Kropff, opponenten, promotors en copromotors reisden allemaal mee.
Acht van de studenten komen zelf uit Ghana of Benin. Ze deden samen met boeren experimenten op het gebied van onkruid- en plaagbeheersing, bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit. Voorafgaand aan het onderzoek hebben de deelnemende boeren zelf hun problemen geformuleerd, en daar is het onderzoek op gericht.
Alle onderzoeken komen voort uit het onderzoeksprogramma Convergence of science. Behalve over de samenkomst van boerenkennis en wetenschappelijke kennis, gaat dat programma ook over de combinatie van sociale, biologische en technische wetenschappen. De promotiecommissies bestaan dan ook uit sociale en technische hoogleraren, deels uit Wageningen en deels van universiteiten in Benin en Ghana.
De negende promovendus is een Nederlandse. Zij deed onderzoek naar het onderzoek en bekeek of deze nieuwe manier van werken inderdaad tot gevolg heeft dat boeren meer van het onderzoek profiteren.