Nieuws - 12 oktober 2011

'Nederlandstalig onderwijs niet verwaarlozen'

Universiteiten en hogescholen moeten beter uitleggen waarom ze zo vaak in het Engels lesgeven. Dit stelt de Onderwijsraad in een rapport dat 11 oktober verscheen. De raad vindt het vreemd dat bijna geen enkele onderwijsinstelling verantwoording aflegt in hun jaarverslag over de voertaal van hun opleidingen.

3A8_bad_english_teacher_cr.jpg
Volgens de Wet op het Hoger Onderwijs is Nederlands de voertaal van het universitair onderwijs. Hier mag je van afwijken als bijvoorbeeld het type onderwijs of de herkomst van studenten daar aanleiding toe geven. In de praktijk doen universiteiten dit op grote schaal, vooral in de masterfase. Ruim de helft van de masteropleidingen is in het Engels. Bij technische en landbouwmasters loopt dit percentage op tot zo'n 94 procent.
De raad begrijpt waarom Engels zo vaak de voertaal is: er komen veel buitenlandse studenten en docenten naar Nederland, en die kun je niet vragen om in korte tijd Nederlands te leren. Maar het hoger onderwijs moet de Nederlandse taal niet verwaarlozen, aldus de raad. 'Het hoger onderwijs is hoeder van de Nederlandse taal en cultuur.'
Er zijn aanwijzingen dat Nederlandstalige docenten in het Engels minder goed lesgeven en dat studenten door Engelstalig onderwijs ook minder goed leren. Maar uit ander onderzoek zou blijken dat dit negatieve effect na een half jaar weer verdwijnt.
Mogelijke nadelen kunnen volgens het rapport ondervangen worden. Zo zou het gebruik van Engels als 'deelvoertaal in het primair en voortgezet onderwijs' gestimuleerd moeten worden, zodat toekomstige studenten beter beslagen ten ijs komen.