Nieuws - 14 november 2002

Nederlandse student behoorlijk rijk

Nederlandse student behoorlijk rijk

De Nederlandse student hoeft over geld niet te klagen. Uit het rapport Euro Student 2000 blijkt dat Nederlandse studenten hun eigen financi?le situatie verkeerd inschatten.

De Nederlandse staat is gul. Zij betaalt tweevijfde van het studentinkomen. Op Zweden na is geen enkele andere staat uit het rapport is zo vrijgevig. Daar krijgen de studenten bijna de helft van hun beurs van het ministerie van onderwijs. In het onderzoek worden naast Nederland ook studenten uit Oostenrijk, Belgi?, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland en Itali? onder de loep genomen.

Dat studenten met hoogopgeleide ouders meer geld hebben dan anderen, is volgens dit rapport een fabeltje. De eerste groep vangt weliswaar meer dan het dubbele aan ouderlijke bijdragen, maar daar staat tegenover dat studenten met ouders uit de lagere- en middeninkomens meer studiefinanciering krijgen. Bovendien hebben ze vaker bijbaantjes, zodat ze uiteindelijk zelfs meer geld hebben. | HOP