Nieuws - 24 januari 2002

Nederlandse kenniseconomie dreigt de boot te missen

Nederlandse kenniseconomie dreigt de boot te missen

De Nederlandse kenniseconomie is kwetsbaar, waarschuwt het Centraal Planbureau (CPB). Om internationaal mee te blijven doen, kunnen commerci?le onderwijsinstellingen, met overheidssteun, de concurrentie aangaan met bestaande hogescholen en universiteiten.

Onderwijsconcurrentie is ??n mogelijkheid die het CPB 16 januari presenteerde in het boek De pijlers onder de kenniseconomie: opties voor institutionele vernieuwing. Het maakt deel uit van een 'dieptestrategie' voor het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek.

Tot dezelfde strategie behoort ook de verdeling over universiteiten van onderzoeksgeld op basis van onderzoeksprestaties. Studenten worden aan de poort geselecteerd, het collegegeld varieert per opleiding en er komt een streng keurmerkensysteem voor opleidingen (accreditatie). | HOP