Nieuws - 1 januari 1970

Nederlands onderzoek verdient aan EU

Nederlandse organisaties halen meer geld uit Brusselse onderzoekspotten dan Nederland er in stopt. Bij het thema Voedsel is Wageningen UR verreweg de grootste Europese speler. Dit staat in de tussenbalans die SenterNovem heeft opgemaakt over de Nederlandse deelname in het zogeheten Zesde Kaderprogramma (KP6) van de Europese Unie.

De minister voor Onderwijs en wetenschappen Maria van der Hoeven toonde zich vorige week trots over de goede Nederlandse score in KP6. ‘We verdienen eraan. Als klein land, puur en alleen op basis van onze onderzoekskwaliteit’, aldus de minister in De Volkskrant.
Uit de berekeningen van SenterNovem blijkt dat Nederland voor 5,3 procent bijdraagt aan het KP6-budget om er vervolgens een hele procentpunt (6,3 procent) meer uit haalt. Zo vlak voor het referendum over de Europese grondwet een welkom bericht in Den Haag.
In de analyses komt Nederland er inderdaad niet slecht vanaf. Zo blijkt de kans dat een onderzoeksproject wordt gefinancierd door Brussel significant hoger te liggen als het door een Nederlandse organisatie wordt gecoördineerd: 28 procent tegen 21 procent voor het EU-gemiddelde.
Het slagingspercentage bij het voor Wageningen zo belangrijke onderzoeksthema Voedsel (prioriteit Voedselkwaliteit en –veiligheid) ligt bij projecten met een Nederlandse partner bijna twee keer zo hoog als het EU-gemiddelde: 43 tegen 24 procent. Het rapport noemt Wageningen UR bij dit thema ‘als verreweg de grootste Europese speler’.
Opmerkelijk is wel dat bij Voedsel de participatie van grote Nederlandse multinationals, als Unilever, Numico en Nutreco, terugloopt. Ook besteedt Brussel relatief weinig geld aan Voedsel (totaal budget 375 miljoen euro). Bij het thema Levenswetenschappen, genomica en biotechnologie voor gezondheid (totaal KP6-budget: 1655 miljoen euro) is de Wageningen UR vrijwel onzichtbaar. Dit thema wordt vanuit Nederland gedomineerd door de Universitaire Medische Centra.
KP6 is in 2002 van start gegaan en volgend jaar is het laatste jaar waarin er projecten kunnen worden ingediend. Als de Europese Commissie haar zin krijgt zal het volgende kaderprogramma (KP7) jaarlijks ruwweg over een twee keer zo groot budget beschikken.
/ GvM