Nieuws - 9 november 2006

Nederland slecht voorbereid op overstromingen

Nederland is op de lange termijn onvoldoende voorbereid op overstromingen. Dat staat in een rapport dat de Adviescommissie Water onlangs aanbood aan minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat. Klimaatdeskundige prof. Pavel Kabat, die door de commissie werd geraadpleegd, vindt dat ook burgers een verantwoordelijkheid moeten nemen.

Het is een alarmerend advies.
'Ik verbaas me over de reactie van minister Peijs toen ze het advies kreeg overhandigd. Zij zei: we zijn bezig en we doen meer dan genoeg. Zoals zo vaak reageren beleidsmakers defensief. Maar ten eerste lopen we achter, zelfs op de doelen van Waterbeheer 21e eeuw. We lopen achter met investeringen, en we kijken niet verder dan 2015. En ten tweede is het beleid is niet visionair genoeg. We houden vast aan de normen van gemiddelde klimaatscenario's en zijn alleen maar bang voor de gevolgen van extreme scenario's.'

Gebeurt er dan helemaal niets?
'Het verantwoordelijke ministerie van Verkeer en Waterstaat is wel bezig met het versterken van dijken en zwakke plekken in de kustverdediging. Ook worden overstromingsrisico's gecheckt en doorgerekend. Bij Lent bijvoorbeeld bleek het risico op een overstroming niet één op de twee- tot drieduizend jaar maar één op de tachtig tot honderd. Maar naast die defensieve maatregelen moet je ook nadenken over andere mogelijkheden. Zo kwamen natuurorganisaties onlangs met het Verdronken Land van Saeftinge als voorbeeld van kustverdediging. Dat natuurgebied ligt nu hoger dan de omringende landbouwgebieden. Ik sta dan ook volledig achter het advies voor een integrale aanpak van de veiligheid; dat je andere functies combineert met water en niet alleen de dijken verhoogt.'

De commissie wil dat burgers meer bij de veiligheid worden betrokken. Zijn de Nederlanders in slaap gesust?
‘De burger heeft het idee dat er voor hem gezorgd wordt. De overheid doet het wel, is de gedachte. Tot nu toe is alles van hogerhand geregeld, maar burgers moeten meer eigen verantwoordelijkheid gaan nemen. De overheid moet daarom open kaart spelen over de mogelijke risico's, en het beter communiceren. Waterschappen informeren bijvoorbeeld burgers heel slecht. Geen enkel waterschap geeft informatie over evacuatieplannen, terwijl in Japan en Frankrijk regelmatig folders met evacuatieplannen in de bus vallen. Er is door hoogleraren ook forse kritiek op de evacuatieplannen. Zou jij weten wat de meest logische vluchtroute is als er hier in Wageningen een overstroming is?'

Wat gaat er nu met dit advies gebeuren?
'We zullen moeten wachten tot na de verkiezingen. De politiek moet officieel nog met een reactie komen, en dat zal wel enige tijd vergen.' / Martin Woestenburg