Nieuws - 1 januari 1970

Natuurkalender zoekt contact met boeren en wijntelers

Natuurkalender zoekt contact met boeren en wijntelers


In de Bordeaux werden de druiven sinds 1893 niet meer zo vroeg geoogst. Ook
op wijngaard Wageningse Berg kleurden de druiven twee weken vroeger dan
normaal. Het zijn gegevens die ir Arnold van Vliet van de leerstoelgroep
Milieusysteemanalyse graag wil opnemen in zijn Natuurkalender. Van Vliet
zoekt nieuwe markten.

De Natuurkalender wil de effecten van klimaatverandering op de natuur in
kaart brengen. Nederlanders geven sinds 2001 hun waarnemingen over
bijvoorbeeld de nu erg vroeg vallende eikels op voor het gegevensbestand
van de natuurkalender. Tijdens het European Phenological Network dat
volgende week in Engeland wordt gehouden, wil Van Vliet met de Engelse
Natuurkalender komen tot strategie├źn om wijntelers, boeren, andere
bedrijven en de onderwijssector beter bij de Natuurkalender te betrekken.
Dat is ook noodzaak voor het langdurig bijhouden van fenologische
waarnemingen in Nederland, vindt Van Vliet. ,,Wil je dat in stand houden,
dan moet je een basisfinanciering hebben.''
Als groeiende verzameling fenologische gegevens is de Natuurkalender
volwassen, vindt Van Vliet. De Natuurkalender behoort met zo'n drieduizend
meewerkende waarnemers samen met de Engels pedant tot de twee meest
succesvolle programma's van Europa. Maar Van Vliet wil uitbouwen. ,,Op
zichzelf is de indicatorwaarde van de waarnemingen op de Natuurkalender al
heel sterk, maar je kunt er veel meer mee.''
Deze week is Van Vliet in overleg gegaan met LTO Nederland. ,,We willen
inventariseren welke rol het onderwerp speelt bij boeren'', zegt hij. ,,Het
leeft wel.'' Ook in andere sectoren ziet hij nieuwe markten. ,,Voor de
gezondheidssector kan het gebruikt worden als waarschuwing voor hooikoorts.
Voor de tuinsector is het interessant om te weten wanneer iets bloeit.''
Van Vliet ziet de Natuurkalender nog wel uitgroeien tot een fenologisch
waarschuwingssysteem, waarbij boeren, moestuinders en wijntelers oogstdata
krijgen en drogisterijen hooikoortswaarschuwingen. Ook in het onderwijs kan
het huidige gebruik van de Natuurkalender - het onderwijsprogramma
'Klimaatverandering in je klas' en via VWO Campus - worden uitgebouwd, door
de gegevens te gebruiken in vakken als biologie en wiskunde. | M.W.

Fotobijschrift:
De druiven op de Wageningse Berg waren dit jaar bijna twee weken eerder
rijp dan normaal. De Natuurkalender maakt graag gebruik van informatie over
de het tijdstip van bloei, vruchtzetting en afrijpen van gewassen.| foto
G.A.