Nieuws - 18 mei 2010

Natuur is niet crisisbestendig

De raad van bestuur moest zich verantwoorden op de inspraakbijeenkomst over de nieuwe strategie bij ESG. Waarom ontbreekt de natuur?

strategie-logo_beton_magritte.jpg
Met natuur en biodiversiteit haal je geen nieuwe opdrachtgevers binnen tijdens de huidige economische crisis. In economisch moeilijke tijden willen opdrachtgevers bij de overheid en het bedrijfsleven plannen en initiatieven zien die economische groei genereren. Om die reden kwamen biodiversiteit en natuur niet voor in het position paper van Wageningen UR aan de politiek, stelde bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen bij de bespreking van het nieuwe strategisch plan bij de Environmental Sciences Group (ESG) op 17 mei.
Verschillende sprekers van ESG gaven aan dat ze items als biodiversiteit, natuur, klimaat, ecosysteemdiensten en landschap niet terug zien als speerpunten in het nieuwe strategisch plan. Volgens rector Martin Kropff zijn die onderwerpen nog steeds heel belangrijk voor Wageningen UR. Leefbaarheid is immers één van de drie kennisdomeinen van Wageningen UR, klimaatonderzoek blijft een speerpunt en in het nieuwe plan wordt expliciet aandacht besteed om meer aandacht te schenken aan ‘complex adaptive systems’.
Maar om het strategisch plan uit te voeren, is geld nodig. En omdat het ministerie van LNV verder gaat bezuinigen, moet met name DLO – in dit geval Alterra – nieuwe opdrachtgevers vinden. ‘Als we die bezuinigingen niet compenseren, gaan we krimpen’, aldus Dijkhuizen. Zijn er buiten de Rijksoverheid opdrachtgevers die behoefte hebben aan onderzoek naar klimaatadaptatie of ecosysteemdiensten?
Een ESG-medewerkers merkte op: ‘We hebben de afgelopen jaren geprobeerd om nieuwe markten aan te boren, maar dat is geen eenvoudige opgave.’
De hamvraag is dus: hoe krijgt Alterra vraaggestuurd onderzoek van de grond bij nieuwe opdrachtgevers? Welke kennis en diensten zijn belangrijk voor potentiële opdrachtgevers als provincies, waterschappen en bedrijven? En willen ze daar voor betalen in tijden van crisis?
 
Wie heeft er ideeen en voorbeelden? Zo niet, dan blijft de stelling van kracht: natuur is niet crisisbestendig.
 

Deze en volgende week gaat de raad van bestuur de organisatie in met haar strategisch plan 2011-2014. Resource doet van iedere bijeenkomst verslag.