Organisatie - 12 maart 2020

myWURspace: bezint eer ge begint

tekst:
Roelof Kleis
1

Flexwerken zoals myWURspace is een mooi concept, maar de praktijk is vaak weerbarstig. Dat laat onderzoek van deskundige Jan Gerard Hoendervanger zien.

myWURspace bij WEcR op de vierde verdieping van Atlas. © Guy Ackermans

Hoendervanger is docent bij de Hanzehogeschool in Groningen. Hij promoveert dit najaar op een studie naar de activity-based workplace, het activiteitsgerelateerde werken. Het myWURspace dat de rvb van WUR wil gaan invoeren is daar een exponent van. Onderzoek van Hoendervanger laat zien dat het in de praktijk nogal eens mis gaat met deze vorm van flexwerken.

Blijven zitten
Veel medewerkers blijven in de praktijk niet of nauwelijks van plek te wisselen als de inhoud van het werk daar op dat moment om vraagt. Mensen blijven om uiteenlopende redenen liever zitten waar ze zitten. Veel werk wat in stilteruimtes gedaan zou moeten worden, vindt daardoor in open ruimtes plaats die daar niet voor geschikt zijn.

Bij de invoering van activity-based werkplekken moet volgens Hoendervanger vooral de individuele behoefte aan privacy niet worden onderschat. Uit zijn studies blijkt die behoefte aan ongestoord en ongezien kunnen werken bepalend voor de tevredenheid over de werkplek en de productiviteit. Een gedegen analyse van ieders individuele behoeften is daarom essentieel voor het succes van concepten als myWURspace.

Lunchdebat
Resource besteedt in het jongste nummer een uitvoerig verhaal aan myWURspace. Komende maandag vindt in Impulse een lunchdebat over dit onderwerp plaats. Die bijeenkomst begint om 12.00 uur. Een van de inleiders is docent facility management en ondernemer/adviseur op het valk van de gezonde werkplek Herman Kok.

Re:acties 1

 • Introverte arbeider

  Als de Grote Bazen van deze organisatie écht het beste voor hebben met hun mededewerkers zetten zij een nieuw gebouw neer in plaats van medewerkers nog meer op elkaar te proppen.

  Vergeet niet dat zeker goed personeel mobiel is en met tenure-track, hoge werkdruk en onzekerheid over de werkplek de balans zo maar door kan slaan naar vertrekken. Dan maar naar een andere werkgever die betere arbeidsvoorwaarden biedt. Zijn er zat.

  Wat is er eigenlijk mis met een eigen, vaste kamer met deur en privacy? Dit 'myWURspace' mag vooral niet KANTOORTUIN of CUBICLE FARM worden genoemd, want ze weten dondersgoed dat dit het eigenlijk gewoon is.

  Wat hippe filmpjes met een eenzijdig positief verhaal is gewoon diep triest en minachtend tegenover diegenen die dit helemaal niet zien zitten en al enorm veel stress krijgen van de aankondiging van dit 'werkconcept' en alle verbouwingen, verhuizingen en onrust die er ongetwijfeld mee gepaard zal gaan.

  Veel mensen zullen echter hun mond houden. Zij zijn er van overtuigd dat de boel al rond is en toch wel wordt doorgedrukt.

  Maar dit alles past geheel in de tijdsgeest: de Bazen hebben eigen persoonlijke parkeerplekken, chauffeurs en grote kamers voor discrete ontvangst van Unilever, Campina et al, en het voetvolk mag zichzelf op een tijdelijk contractje in de megastal de ziektewet in werken. Bravo!

  Reageer

Re:ageer