Nieuws - 1 januari 1970

Muskusrat geeft informatie over gevaarlijke lintworm

Waakzaamheid is geboden wat betreft de verspreiding van een mogelijk volksgezondheidsbedreigende parasiet, de vossenlintworm, zegt dr. Fred Borgsteede van de Animal Sciences Group. Onderzoek naar de tussengastheer, de muskusrat, laat zien dat de cyclus van de lintworm kan rondkomen in Nederland.

De vossenlintworm was al eerder aangetroffen in enkele vossen uit Limburg en Groningen. Nu is de parasiet, die bij de mens ernstige leverbeschadigingen kan veroorzaken, ook aangetroffen in de muskusrat.
Dr. Fred Borgsteede van het Laboratorium voor Parasitologie te Lelystad heeft in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 1726 muskusratten onderzocht. Die zijn door de bestrijdingsdienst gevangen in Groningen en Limburg en in ingevroren staat naar Lelystad gebracht. Borgsteede vond welgeteld één rat die geïnfecteerd was met de vossenlintworm. Het lijkt er dus op dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Maar Borgsteede denkt daar anders over. ,,Onze resultaten betekenen dat de cyclus van de lintworm in de natuur kan rondkomen in ons land en dat de parasiet bezig is om zijn plaats in ons milieu te verwerven. De parasiet is nieuw voor ons land en een mogelijke bedreiging voor de volksgezondheid.''
De vossenlintworm, die van oudsher in Centraal Europa voorkomt, heeft voor zijn vermeerdering tussengastheren nodig. De lintworm leeft in volwassen stadium in de dunne darm van de vos, de eindgastheer. De eitjes van de lintworm die in de uitwerpselen van de vos zitten, kunnen opgenomen worden door de muskusrat maar ook veldmuizen, knaagdieren en zelfs de mens. Vossen raken op hun beurt weer besmet door ratten en andere tussengastheren van de lintworm op te eten.
Monitoring van de vos is belangrijk, zegt Borgsteede, maar uit praktische overwegingen is regelmatig onderzoek naar muskusratten ook nodig. Vossen mogen niet in groten getale worden bejaagd, muskusratten zijn in overvloed aanwezig. Speciale muskusrattenbestrijdingsdiensten vangen meer dan 250.000 ratten per jaar om schade aan dijken te voorkomen. Borgsteede: ,,Ook is na sectie zeer snel te zien of ratten zijn geïnfecteerd en er is geen speciale beveiligde ruimte nodig want besmette muskusratten zijn niet infectieus voor de mens.'' | H.B.