Nieuws - 14 februari 2008

Muizenval houdt gevreesd nieuw virus uit varkensstal

Het is niet nodig om de alarmklok te luiden voor het EMC-virus dat Europese varkenshouders parten speelt. Volgens een Wagenings promotieonderzoek kunnen boeren zich beschermen met muizenvallen.
‘Infectie met Encephalomyocarditis virus (EMCV) is een grillige ziekte’, vertelt dr. Huibert Maurice, die tijdens zijn promotieonderzoek was verbonden aan de leerstoelgroep Agrarische bedrijfseconomie. ‘Als het virus toeslaat sterven biggen en jonge varkens, of brengen zeugen dode biggen ter wereld. Op sommige getroffen bedrijven maakt het virus honderden slachtoffers, op andere maar een paar.’
In Nederland komt EMCV officieel nog niet voor, maar onderzoekers hebben al wel afweerstoffen tegen het virus bij varkens gevonden. In landen als België, Italië en Griekenland steekt het virus wel geregeld de kop op. In het kader van een EU-project maakte Maurice een model dat aan de hand van epidemiologische gegevens en resultaten van dierproeven vertelt hoe het virus zich op een bedrijf verspreidt.
‘EMCV springt niet over van het ene bedrijf naar het andere, zoals varkenspest dat kan’, vat Maurice samen. ‘Bovendien springt het virus niet zo makkelijk over tussen varkens.’
De meest waarschijnlijke route waarlangs EMCV bedrijven binnenkomt, concludeert Maurice, is via knaagdieren. ‘Ratten en muizen raken makkelijk besmet met EMCV. We denken dat bedrijven besmet raken als varkens dode ratten of muizen met EMCV opeten, of anders de uitwerpselen van geïnfecteerde dieren. De beste manier waarop bedrijven EMCV kunnen bestrijden is door knaagdieren te bestrijden.’ / Willem Koert

Huibert Maurice promoveerde op 12 februari bij prof. Ruud Huirne, hoogleraar Agrarische bedrijfseconomie, en prof. Arjan Stegeman van Universiteit Utrecht.