Nieuws - 1 januari 1970

Muizenissen

Muizenissen

Muizenissen


Ir Gerbert Roerink,
Centrum voor Geo-informatie:

,,Ik heb vrij genomen voor het bevrijdingsfeest. De universiteitsmensen die
hier werken hadden 5 mei vrij, wij niet. Zij zijn dan ook ambtenaren. Hier
werken 25 mensen van de universiteit en 30 van de DLO. Zes van die 30 waren
er maar aan het werk. Meestal van negen tot ongeveer halfzes, dus daarna
heb je ook nog wel tijd om naar het centrum te gaan. Maar ik vind het
defilé ook belangrijk en dat is rond vier uur.
Misschien een idee om deze dag te ruilen met Goede Vrijdag. Ik weet niet
zeker of we dan ook moeten werken, maar ik vind bevrijdingsdag toch wel wat
belangrijker. Bevrijdingsdag is een soort koninginnedag want overal is het
feest. Dat is een groot verschil met Goede Vrijdag.’’

Collega drs Gerard Hazeu:

,,Het is wel gek om op een gang te werken terwijl tachtig procent afwezig
is. Ik woon zelf niet in Wageningen, dat is ook een reden waarom ik
gisteren werkte. Ik heb thuis geregeld dat ik zou gaan werken om een andere
keer op de kinderen te kunnen passen.
Er moet zeker één lijn komen wat betreft het vrij hebben op bevrijdingsdag.
Zéker nu Wageningen. Universiteit en het Researchcentrum samenwerken in
kenniseenheden. Hier werken we zelfs samen in één gebouw en dit is niet
bevorderlijk voor de teamgeest.’’ | WGP