Nieuws - 7 maart 2002

Muizenissen

Rienk Miedema, Onderwijs en Studentenaangelegenheden Wageningen en Leeuwarden:

Met twee standplaatsen moet ik mij nogal eens verplaatsen en de daarbij horende kosten kan ik declareren. Ik werd laatst op het matje geroepen, want ik had 'onrechtmatig gedeclareerd'. Het schaamrood steeg mij naar de kaken: was ik een tweede Peper?

Wat was het geval. Ik had de uitgebreide handleiding voor de declarant niet gelezen en was er van uitgegaan dat werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. Mis.

Het maximumbedrag van de 'ontbijtcomponent' is lager dan de werkelijke kosten, dus mijn laatste boterhammetje moet ik zelf betalen. Hetzelfde geldt voor de 'avondmaaltijd', waar mijn consumpties (half litertje wijn) niet pasten binnen het gestelde maximum.

Een diepgaande studie van de handleiding leert dat de dagcomponent (3,20 euro) alleen voor DLO geldt en niet voor de WU. Hoezo ??n WUR? Nog veel onbegrijpelijker is de gedragsregel voor de 'lunchcomponent': als ik een broodje gezond neem bij het Van Hall Instituut (1,50 euro) dan is dat niet declarabel, want het komt uit een 'gesubsidieerde keuken'. Mij wordt dan aangeraden om buitenshuis te lunchen en de kosten daarvan tot een maximum van 10,12 euro te declareren. Penny wise, pound foolish.

Ik had de 'avondcomponent' over het hoofd gezien en dus ook niet gedeclareerd, aangezien ik de werkelijk gemaakte kosten had gedeclareerd. Laat dit nou de enige component zijn waarvoor geen bonnetjes vereist zijn. Nu declareer ik via deze avondcomponent mijn broodje gezond, mijn half litertje wijn bij de avondmaaltijd en mijn kopje koffie op het station.