Nieuws - 26 april 2001

Muizenissen

Bastiaan Meerburg

Vierdejaars student Zootechniek

Tot mijn grote schrik las ik in het Wb van 12 april dat de universiteit van plan is de Aula te verkopen. Het gebouw is inderdaad aan een renovatie toe, zoals het hoofd Gebouwen en terreinen Van der Have meldt. Het tapijt van de grote zaal, waar het logo van de Landbouwuniversiteit nog in verwerkt is, komt natuurlijk ietwat vreemd over op de familieleden, vrienden en kennissen van alumni en promovendi. Wellicht doen er zich bij dit gebouw ook problemen voor van meer bouwtechnische aard, waarvan ik niet op de hoogte ben. Maar het symbool van de universiteit, de Aula, verkopen is volgens mij het domste wat de universiteit kan doen. De bereikbaarheid van de Aula is misschien niet optimaal, maar indien wij Wageningen bereikbaar willen maken, zou de aanleg van een station meer vruchten afwerpen, als de NS tenminste niet staakt. En wat zijn de alternatieven die de universiteit kan bieden? Afstuderen bij de centrale studentenbalie soms, waar, naar ik begrepen heb, gedurende de afgelopen afstudeerperiode de diploma's werden uitgereikt in verband met MKZ? Is dit de voorbode van diploma-uitreiking nieuwe stijl? Of wordt de Junushoff afgehuurd net als bij de internationale studenten? Hoe het ook zij, ik zou het jammer vinden om niet in zo'n monumentaal pand, waarvan je weet dat generaties Wageningse ingenieurs er prachtige herinneringen aan koesteren, te kunnen afstuderen!