Nieuws - 1 januari 1970

Muis geeft ziektekiemen niet door aan vee

Ratten en muizen op boerderijen dragen de ziektekiemen salmonella en campylobacter bij zich, maar tot dusverre is niet bewezen dat ze die ziektekiemen overdragen op kippen en varkens. Dat concluderen onderzoekers van de Animal Sciences Group na een studie op biologische bedrijven.

De onderzoekers vingen ratten, huismuizen, spitsmuizen en woelmuizen op negen varkensbedrijven en één vleeskuikenbedrijf. Ze onderzochten hun ingewanden op de aanwezigheid van de ziektekiemen, en analyseerden uitwerpselen van de boerderijdieren. Salmonella kwam nauwelijks voor bij de knaagdieren, campylobacter wat vaker. Van de onderzochte huismuizen (Mus musculus) en bruine ratten (Rattus norvegicus) was meer dan tien procent besmet met campylobacter. De aangetroffen stammen in de knaagdieren kwamen echter niet overeen met de stammen in de boerderijdieren.
De onderzoekers concluderen in de januari-editie van Applied and Environmental Microbiology echter dat de bestrijding van knaagdieren op biologische bedrijven toch noodzakelijk is. Hoewel overdracht van ziektekiemen van knaagdieren op boerderijdieren zeldzaam zal zijn, wil dat niet zeggen dat het nooit gebeurt. Bovendien kunnen knaagdieren ook drager zijn van andere ziektekiemen, zoals de gevreesde Toxoplasma gondii. / WK