Nieuws - 26 augustus 2016

Muggenoverlast vooral in bed

tekst:
Roelof Kleis

Wij hebben vooral in de slaapkamer last van muggen. Driekwart van de melders van overlast bij muggenradar.nl noemt de slaapkamer als plaats voornaamste delict.

Op flinke afstand van de slaapkamer volgen de tuin en de woonkamer. In lijn daarmee is dat het overgrote deel van de overlast ’s avonds en ’s nachts plaatsvindt. De ochtend en de middag worden maar in tien procent van de gevallen als tijdstip van de overlast gemeld. Een en ander blijkt uit de analyse van de eerste twee maanden muggenradar.nl.

In die periode kwamen bijna 3500 meldingen over al of niet muggenoverlast binnen bij de nieuwe site van Wageningen UR. Opmerkelijk is dat de ervaren overlast in het zuiden (scheidslijn Arnhem-Den Haag) groter is dan in het noorden. In het zuiden ervaart ruim een derde van de melders ‘zeer veel overlast’. Dat is twee keer zoveel als in het noorden. Andersom heeft in het noorden een derde van de melders helemaal geen overlast, en dat is dubbel zoveel als in het zuiden.

Met name in het zuiden is in mei veel regen gevallen. Dat leidt tot veel muggen
Sander Koenraadt

Onderzoeker Sander Koenraadt had dit wel verwacht. ‘Met name in het zuiden is in mei veel regen gevallen. Dat leidt tot veel muggen. Maar dit is pas de eerste voorlopige analyse. Samen met de collega’s van geografische informatiesystemen gaan we aan de slag om de ruimtelijke verdeling van de overlast te analyseren. Is er een ruimtelijk verband met bijvoorbeeld regenval, temperatuur of de aanwezigheid van open water.’

Beten
De gerapporteerde overlast weerspiegelt zich ook in het aantal muggen dat mensen melden. In Brabant en Limburg meldt een derde van de mensen meer dan 20 muggen. In de noordelijke provincies is maar eenvijfde. Gemiddeld over het hele land werden 2- 5 steekmuggen gemeld. Maar er zijn uitschieters: een op de tien melders telde meer dan 50 muggen..

De overlast bestaat voornamelijk uit beten en verstoring van de nachtrust door het gezoem. Naast landelijke verschillen zijn er ook grote regionalel en lokake verschillen. Koenraadt: ‘Je ziet op plekken waar veel overlast wordt gemeld, dat er letterlijk om de hoek helemaal geen overlast is’. In het noorden blijkt een derde van de melders helemaal geen mug te hebben gezien; in het zuiden geldt dat voor een op de vijf melders.

App

Melders moeten nu nog via een website reageren. Een app moet dat proces makkelijker maken. Op dit moment loopt een crowdfunding- actie om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Een volgende stap in het onderzoek is volgens Koenraadt de validatie van de gegevens. ‘Waar zitten de hotspots en klopt het werkelijk dat daar veel muggen zitten en welke muggen zijn dat dan.'