Nieuws - 28 september 2011

MR ziet nut niet in van draagvlakonderzoek

De medezeggenschapsraad van Van Hall Larenstein vindt het draagvlakonderzoek bij de hogeschool 'totaal overbodig'. Dit schrijft zij in een open brief aan collegevoorzitter Aalt Dijkhuizen. De brief staat op intranet.

fotoCMG804.jpg
Volgens de MR is er onder het VHL-personeel 'helemaal geen verwarring' over de gestelde strategische doelen, alleen over wat deze doelen concreet inhouden en de manier waarop ze bereikt kunnen worden. Het geld voor het onderzoek had dan ook beter aan de kwaliteit van het onderwijs kunnen worden besteed, aldus de MR.
De MR noemt het 'opvallend' dat nergens in de berichten van het CvB het ontslag van opleidingsdirecteur Hans van Rooijen genoemd wordt als directe aanleiding tot het draagvlakonderzoek. Ook missen de raadsleden aandacht voor het feit dat de MR en veel personeelsleden het vertrouwen in de algemeen directeur hebben opgezegd. Zij hopen dat de analyse van Dijkhuizen een opening biedt voor een gesprek hierover.
De MR zegt van plan te zijn een gesprek te organiseren met alle opleidingsdirecteuren om van daaruit 'een juiste analyse van de problematiek nog meer te onderbouwen'. Ook willen ze daarbij de mogelijke consequenties van ontvlechting meenemen. 'Iets wat binnen de MR nog nooit ter sprake is gekomen, maar waar nu op uw suggestie naar gekeken dient te worden.'