Nieuws - 1 januari 1970

Mount Kenya bedroevend kaal

Mount Kenya bedroevend kaal

Mount Kenya bedroevend kaal


Mount Kenya, de berg die na de Kilimanjaro de hoogste van Afrika is,
herbergt nog bedroevend weinig bos. Hoogleraar Plantentaxonomie en
–geografie prof. Jos van der Maesen vindt dat er alles aan gedaan moet
worden om de bevolking tegemoet te komen en de erosie te stoppen.

,,Tijdens onze trip rond Mount Kenya was er weinig bos te zien’’, verzucht
Van der Maesen, die promovendus Ard Lengkeek begeleidde bij zijn onderzoek
naar de bomendiversiteit op de hellingen van de 5199 meter hoge berg.
De inheemse bevolking heeft nog maar één boomsoort die ze goed kan
gebruiken als brandhout en voor de constructie van huizen en dergelijke.
Dit is nog wel een uit Australië afkomstige boom, de Grevillea robusta.
Inheemse boomsoorten zijn er nog weinig.
Van der Maesen: ,,Lengkeek, een bosbouwer van origine, heeft een
uitstekende prestatie geleverd door te onderzoeken welke boomsoorten de
inheemse bevolking wil hebben, en die tegelijkertijd met de huidige
technieken goed te telen zijn. Hij heeft ook daadwerkelijk de juiste zaden
naar verschillende dorpen gebracht.’’
De bevolking op Mount Kenya moet op eigen houtje, en met wat hulp van
onderzoekers zoals Lengkeek en enkele voorlichtingswerkers, proberen de
verarming van het bos tegen te gaan. Veel hulp van de regering krijgen ze
niet. Er zijn zelfs plannen om delen van het wettelijk beschermde bos op en
rond Mount Kenya te kappen, terwijl het land nog slechts twee procent van
haar oorspronkelijke bosareaal over heeft.
,,Straks hebben de mensen helemaal geen geriefhout meer. Want importeren is
waanzin. Ook moeten ze de berg beschermen tegen erosie. Koffie en thee zijn
ook niet zo slecht tegen erosie, maar koffie levert te weinig op. Daar kan
een Keniaan geen droog brood meer mee verdienen’’, aldus Van der Maesen. |
H.B.

Ard Lengkeek promoveert op 21 november bij prof. Jos van der Maesen,
hoogleraar plantentaxonomie en –geografie.