Nieuws - 14 november 2013

Mogelijk tweede sporthal op campus

tekst:
Linda van der Nat

Er komt wellicht redding voor het uit zijn voegen barstende sportcomplex De Bongerd. Binnen de universiteit wordt momenteel gekeken of het haalbaar is om een tweede sporthal te bouwen op de campus.

De nieuwe hal zou een multifunctionele ruimte worden. Volgens betrokkenen maken de groeicijfers van de universiteit duidelijk dat er de komende jaren een gebrek is aan tentamenruimte. Bovendien zijn de studentensportverenigingen de laatste jaren ook fors gegroeid. Een nieuwe sporthal zou aan beide problemen een einde kunnen maken. De plannen zitten nog in de verkennende fase. Zo is er nog weinig bekend over de kosten van het project, en daarmee de financiële haalbaarheid ervan.

Sportstichting Thymos zou een eventuele komst van een tweede sporthal toejuichen. ‘Er is een grote behoefte aan extra ruimte. De afgelopen jaren is het aantal sportkaarthouders alleen maar gegroeid, van ongeveer 900 in 2000 naar waarschijnlijk 1600 dit jaar,’ aldus bestuurslid Arno Dekker. ‘Op dit moment wordt de grote sporthal elke dag tot twaalf uur ’s nachts gebruikt omdat er zoveel teams zijn die willen sporten. De meeste sportverenigingen hebben een wachtlijst vanwege het gebrek aan ruimte. Ook voor de universiteit is het een probleem, want De Bongerd wordt elke tentamenperiode al maximaal ingezet.’

Financieel plaatje

De studentenraad zou ook in z’n nopjes zijn met een tweede sporthal, aldus raadslid Jaap Löwenthal (VeSte), maar begrijpt dat het allerminst zeker is dat de hal er ook daadwerkelijk komt. ‘Voor alle partijen is het duidelijk dat er iets moet gebeuren. Maar ik kan me voorstellen dat er een financieel plaatje aan een extra sporthal zit waar niet iedereen vrolijk van wordt.’

De raad van bestuur houdt ondertussen de kaarten voor de borst. ‘Het is ons niet bekend dat er aan wordt gewerkt,’ aldus woordvoerder Simon Vink. ‘Maar als betrokkenen met een heldere analyse komen kan daar uiteraard over gepraat worden.’Naschrift: Thymos laat het weten dat het aantal sportkaarthouders dit jaar waarschijnlijk de 4500 zal overschrijden. Het getal 1600 slaat op het aantal leden van de sportverenigingen.