Nieuws - 31 januari 2008

Moet de universiteit studenten sociaal vaardig maken?

De opmerking van premier Balkenende over de zesjescultuur onder studenten maakte afgelopen najaar veel los. Donderdag 24 januari zetten studentenraadpartij VeSte en alumnivereniging KLV de discussie nog even voort tijdens een debat bij studentenvereniging Ceres. Aanwezigen reageerden op de vraag hoe belangrijk cijfers eigenlijk zijn. Is het leren van sociale vaardigheden niet veel belangrijker? En moet de universiteit daar een rol bij spelen?

Dr. Lucas Noldus, directeur van Noldus Informatie Technologie
‘De primaire rol van de universiteit is studenten voorzien van goed kwalitatief onderwijs waarin ze actief gestimuleerd worden om na te denken over problemen. Daarbij horen natuurlijk zaken als communicatie- en presentatietrainingen. Maar onderhandelen, debatteren en leidinggeven zijn typisch dingen die een student buiten zijn studie zou moeten leren. Dit kan bijvoorbeeld bij een studentenvereniging.
Als bedrijf kijken wij eerder naar de ervaring die een student heeft opgedaan naast zijn studie dan naar zijn cijfers. Een acht is voor ons hoog genoeg. En vaak genoeg werpen we niet eens een blik op de cijferlijst. Het gaat dan puur om de houding van een sollicitant en hoe hij ten tonele verschijnt tijdens zijn sollicitatie. Natuurlijk is er een verschil tussen een harde wetenschapper en de communicatiespecialist die ik aanneem, maar het bedrijfsleven vindt communicatieve vaardigheden belangrijk bij beiden.’

Stan Oome, zesdejaars Plantenwetenschappen
‘Ik heb me eigenlijk wel lopen ergeren aan de toespraak die Balkenende hield tijdens de opening van Forum. Er zijn inderdaad meer goede bètawetenschappers nodig maar dat hoeven we niet altijd in cijfers uit te drukken. Dat bepaalt namelijk niet of je goed of slecht bent. Juist de exacte wetenschappers moeten we trainen in het overleven in de sociale arena en daar ligt wat mij betreft een grote rol voor de universiteit. Het is belangrijk dat studenten mondig worden, vooral op de werkvloer. Train de studenten in sociale vaardigheden anders worden het makke schapen die straks ja en amen tegen de manager zeggen en daar zit niemand op te wachten. Nou ja, de managers misschien. De universiteit zou desnoods mensen kunnen huren als ze de kennis zelf niet in huis heeft.’

Prof. Pim Brascamp, directeur Onderwijs Instituut Wageningen Universiteit
‘De universiteit besteedt zeker aandacht aan sociale vaardigheden van studenten, maar niet alleen in de vorm van onderwijs. We moeten mogelijkheden voor studenten faciliteren zoals met bestuursbeurzen. Daarnaast zijn er organisaties als de studieverenigingen en onderwijscommissies. Die zijn actief betrokken bij onderwijs en studenten doen er tegelijkertijd ervaring op die ze niet binnen het reguliere onderwijs kunnen opdoen. Contact met bedrijven en proeven aan de cultuur van bedrijven komen aan bod bij het Academic Master Cluster of verderop in de studie tijdens een stage of afstudeervak. Dat alles draagt bij aan de vorming van de student voor de toekomstige werkkring.’

Marjolein Helder, studentlid van KLV en oud-president van SSR-W
‘De universiteit dient zeker bepaalde sociale vaardigheden mee te geven aan de student. Op dit moment doen ze dat voor mijn gevoel onvoldoende. Ik wil daarmee niet zeggen dat ze sociale vakken verplicht zouden moeten stellen voor studenten maar ze zouden bijvoorbeeld op een bepaalde manier de sociale groeperingen in Wageningen meer bij onderwijs kunnen betrekken. Uiteindelijk komen sociaal zijn en intellect toch heel dicht bij elkaar op de werkvloer. Voor de echte academic nerds acht ik het wel nodig dat ze iets van het sociale aspect mee krijgen. Je komt later hoe dan ook met het sociale aspect in aanraking, hoe slim je ook bent. Briljante ideeën moet je ook kunnen uitdragen. Je zou bijvoorbeeld studiepunten kunnen verbinden aan activiteiten buiten de studie. Wellicht dat zoiets meer stimuleert dan de financiële compensatie die je er momenteel voor krijgt.’

Dr. Jan den Ouden, docent Omgevingswetenschappen
‘Als we het hebben over sociale vaardigheden moeten we in dit debat helder hebben over welke vaardigheden we het precies hebben. Ik heb het vooral over het leren werken in groepen en het adequaat feedback krijgen van docenten tijdens het groepswerk. Ik vind het niet goed dat studenten dit soort vaardigheden pas leren bij het Academic Master Cluster of tijdens een stage. Ze moeten het daar weliswaar in praktijk brengen, maar het leren van dit soort vaardigheden moet al veel eerder in de studie plaatsvinden. Helaas wil dit nog wel eens leiden tot makkelijke oplossingen als probleemgestuurd onderwijs. Studenten zouden veel vaardigheden kunnen opdoen van PGO zolang ze maar een begeleider hebben die ze goed kan sturen in het groepswerk en genoeg tijd tot zijn beschikking heeft. Zo’n docent zou dus zelf ook redelijk wat verstand moeten hebben van groepswerk en PGO.’

Peter van Kampen, student Plantenwetenschappen en lid van de commissie Brede BSc’s
‘Wie er verantwoordelijk is? De student zelf natuurlijk! Het komt uiteindelijk neer op individuele verantwoordelijkheid. Als een student wil sleutelen aan zijn sociale vaardigheden zijn er veel mogelijkheden omdat te doen. Wellicht dat zaken als debatteren en discussiëren meer ondergebracht kunnen worden in elementen van colleges. Daar heb je dan wel weer docenten voor nodig die dat kunnen onderwijzen. Het is in ieder geval belangrijk dat studenten hier voldoende mee in aanraking worden gebracht. Of dat binnen of buiten de universiteit gebeurt is niet zo belangrijk.’