Nieuws - 11 oktober 2007

Moeilijke examenvragen verboden?

'In de afgelopen tien jaar durfde ik de moeilijker vragen niet meer in een examen op te nemen', zegt scheidend hoogleraar prof. Gerard Fleer in deze Resource (zie Hoogleraar durft geen moeilijke vragen te stellen). Een onderwijscommissie die waakt over de slagingspercentages en het afglijdende niveau van de nieuwe generatie studenten zijn hieraan debet, meent Fleer. Herkennen docenten dit sombere beeld?

350_opinie_0.jpg
Dr. Ger de Rooij, leerstoelgroep Bodemnatuurkunde, ecohydrologie en grondwaterbeheer
'In mijn onderwijs voor eerste- en tweedejaars heb ik inderdaad het niveau van mijn examenvragen naar beneden moeten bijstellen. Dat heb ik niet gedaan vanwege de druk om hoge slagingspercentages te halen, maar omdat het ingangsniveau van de studenten is gezakt. Ik kan het niveau van mijn studenten verhogen, maar de mate waarin is constant. Zakt het beginniveau, dan zakt ook het eindniveau.
De manier waarop we hier doceren sluit minder goed aan bij het huidige middelbare onderwijs dan bij het vroegere vwo. Eerstejaars hebben daardoor meer moeite met aanpassen. En soms duurt het even voor een scholier een student wordt; soms klaagt iemand dat de stof die je in een vorig vak hebt behandeld is weggezakt, en vraagt of je dat herhaalt. Wij vinden dat ze dat zelf moeten doen.
Wat ons werk er niet makkelijker op maakt, is de onrust in de organisatie. Zowel studenten als docenten moeten verderop in de onderwijskolom harder werken om het niveau omhoog te krijgen. Als de onderwijsprogramma's van hogerhand regelmatig op de schop moeten, wordt dat er niet eenvoudiger op.'

Dr. Lia Hemerik, universitair hoofddocent bij Biometris, geeft Wiskunde L[img]
'Wij letten bij wiskundevakken voor eerstejaars op het slagingspercentage. Bij examens kun je dertig van de vijftig punten redelijk makkelijk halen, dus een voldoende is haalbaar als je de principes kent. De rest vereist meer inzicht of is echt moeilijk. We merken wel dat de vooropleiding van studenten slechter is geworden, en daar moeten wij wel op aansluiten. Soms verdwijnt een onderdeel uit het wiskundepakket.
Over de hele linie kun je wel zeggen dat de algebraïsche vaardigheden minder zijn, zoals haakjes wegwerken en de abc-formule. We hebben ook altijd sterretjes op de muggenenquêtes, ofwel vakken met attentiewaarden. Als zestig procent slaagt, vindt men dat te weinig. Maar er is ook een minimumkwaliteit waarop je moet letten. Bovendien verschilt het vaak per jaar en per studierichting. Toch zijn er altijd studenten die een tien halen. Zeker bij een vak in de eerste periode werken eerstejaars soms hard.'

Dr. Marian Vermuë, sectie Proceskunde[img]
'Ik herken die druk waarover Gerard Fleer het heeft om niet te moeilijke vragen op het examen te stellen, maar ik geef er niet aan toe. Ik moet de kwaliteit toch in de gaten houden? Ik laat wel mijn examenvragen nakijken door een collega, die beoordeelt of de vragen wel duidelijk zijn. Als studenten een vraag fout beantwoorden, dan hoeft dat niet altijd te betekenen dat de vraag te moeilijk voor ze was. Soms is de vraag ook gewoon onbegrijpelijk.
Nou moet ik wel zeggen dat wij op Proceskunde geen doorsnee studenten krijgen. Nu beginnen de aantallen weer te stijgen, maar vorig jaar hadden we twintig eerstejaars. Het waren er niet veel, maar de studenten die we hadden waren bijzonder gemotiveerd, en dat zag je in de slagingspercentages. Dit jaar hebben we bijna twee keer zoveel studenten als vorig jaar, maar daarover kan ik nog niets zeggen.'

Ir. Dijs Bakels, geeft in Wageningen bijlessen Inleiding statistiek en Voorzetting statistiek[img]
'Twintig jaar geleden waren er alleen maar studenten die op het vwo wiskunde-B hadden gevolgd. Dat niveau was super. Het hele onderwijs was daar ook op gebaseerd. Maar dat is niet meer realistisch. Die pure bètaselectie is er uit gesleten.
Bij Voortzetting statistiek komen soms studenten die voor het laatst op de mavo wiskunde hebben gehad en zijn doorgestroomd. En ook veel buitenlandse studenten missen die kennis. Leerstoelgroepen hebben ook wel door dat als ze het niveau niet een beetje aanpassen, er een groep is die het niet gaat halen. Dus hebben ze dat wat laten schieten. Uit Inleiding statistiek zijn beetje bij beetje de struikelpunten verdwenen.'

Dr. Ton Marcelis, leerstoelgroep Organische chemie[img]
'Fleers uitspraken zijn herkenbaar. Het niveau van de eerstejaars studenten is gezakt. Als je de studenten van nu een examen laat afleggen van tien, twintig jaar geleden, dan is het slagingspercentage bedroevend laag. Dat is geen geheim. We moeten meer moeite doen dan vroeger om het niveau omhoog te krijgen.
Van studenten horen we trouwens soms geluiden die in een andere richting wijzen. Zij klagen dat het niveau te laag is. Nee, dat horen we niet van alle studenten. Het zal wel een aparte groep zijn.'