Nieuws - 8 februari 2001

Model berekent gevolgen ramp

Model berekent gevolgen ramp

Na orkaan Mitch, die in 1998 in Honduras grote verwoestingen naliet, werd al snel gezegd dat het vijftig jaar zou duren voor het oorspronkelijk landgebruik weer hersteld zou zijn. "Uit de lucht gegrepen", zegt dr. Kasper Kok die promoveerde op een model dat landgebruiksveranderingen kan voorspellen.

Eerder promoveerden twee andere onderzoekers op het CLUE-project. 'Conversion of Land Use and its Effects' is een model dat informatie van verschillende schaalniveaus kan integreren. Kok's onderzoek onderscheidt zich doordat het voortkomt uit vragen uit de praktijk. Na Mitch wilden beleidsmakers bijvoorbeeld weten welke bruggen en wegen als eerste hersteld moeten worden om zo veel mogelijk mensen te helpen. Een bemiddelaar, het International Centre for Tropical Agriculture in Colombia, gebruikte het model van Kok om pasklare informatie aan beslissers te geven. Maar het model laat bijvoorbeeld ook zien dat meer welvaart in Costa Rica zorgt voor meer houtkap. Meer inkomen leidt namelijk tot meer vleesconsumptie en dus tot meer grasland. Omdat grasland per hectare minder productief is dan voedselgewassen zijn, is er een groter areaal nodig, wat meer houtkap tot gevolg heeft. De landbouwministeries van de landen in midden Amerika maakten in workshops kennis met het model. Of ze het gaan gebruiken hangt volgens Kok ook van andere zaken af. "Als een bananenexporteur een weg wil, dan krijgt hij die."| J.T.

Dr. Kasper Kok promoveerde op 29 januari bij prof.dr.ir. Johan Bouma, hoogleraar Bodeminventarisatie en landevaluatie en prof.dr.ir. Louise Fresco, voormalig hoogleraar Plantaardige productiesystemen.